Kiihdyttämö on kolmivaiheinen prosessi:

  • Liikeidean arviointi
  • Esikiihdyttämö (kesto noin 6 kuukautta)
  • Yrityskiihdyttämö (kesto 1–3 vuotta)

Ensimmäisessä vaiheessa pohditaan liikeideaasi, sen valmiusastetta ja sitä, onko ideassa mahdollisuus liiketoiminnalle. Jos näin on, liikeideasi pääsee esikiihdyttämöön. Mikäli liikeideasi kaipaa vielä kehittämistä, saat meiltä apua aloittavien yritysten palvelujen muodossa tai sinut ohjataan muualle saamaan ideasi kannalta parasta mahdollista apua.

Esikiihdyttämö

Esikiihdyttämövaiheessa suunnitellaan ja kartoitetaan tulevan liiketoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia. Liikeidealle laaditaan liiketoimintasuunnitelma, joka pohjautuu liiketoimintamallin kuvaamiseen. Suunnitelmaan sisältyy liiketoiminnan kuvaus sekä liiketoiminnan tulevaisuutta kuvaavat laskelmat ja rahoitusmahdollisuudet. Vaihe kestää yleensä noin 6 kuukautta.

Jos tuloksena nähdään kannattavan liiketoiminnan mahdollisuus, perustetaan yritys ja sinulla on mahdollisuus siirtyä kiihdyttämövaiheeseen.

Kiihdyttämö

Kiihdyttämövaiheessa yrityksen toimintaa sparrataan mm. markkinoinnissa, myynnissä, yritystaloudessa ja rahoituksessa, hallinnossa ja muissa alkuvaiheen käytännön asioissa. Monipuolisissa koulutuksissa yrittäjille luodaan valmiuksia menestyvälle liiketoiminnalle.

Kiihdyttämössa luodaan vahva perusta kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa. Vaihe kestää 1–3 vuotta.

Onko sinulla liikeidea? Ota meihin yhteyttä niin katsotaan yhdessä, mikä on sinulle sopiva etenemistapa jalostaa ideastasi liikeidea ja perustaa yritys.