Yrityshautomo on kolmivaiheinen prosessi:

  • Liikeidean arviointi
  • Esihautomo (kesto noin 6 kuukautta)
  • Hautomo (kesto 1 – 3 vuotta)

Ensimmäisessä vaiheessa pohditaan liikeideaasi, sen valmiusastetta ja sitä, onko siinä mahdollisuus liiketoiminnalle. Jos näin on, liikeideasi pääsee esihautomoon. Jos liikeideasi kaipaa vielä kehittämistä, saat meiltä apua alkavien yritysten palvelujen muodossa, tai sinut ohjataan muualle saamaan ideasi kannalta parasta mahdollista apua.

Esihautomo

Esihautomovaiheessa suunnitellaan ja kartoitetaan tulevan liiketoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia. Liikeidealle laaditaan liiketoimintasuunnitelma, joka pohjautuu liiketoimintamallin kuvaamiseen. Suunnitelmaan sisältyy liiketoiminnan kuvaus sekä liiketoiminnan tulevaisuutta kuvaavat laskelmat ja rahoitusmahdollisuudet. Esihautomovaihe kestää yleensä noin kuusi kuukautta.

Jos simuloinnin tuloksena nähdään kannattavan liiketoiminnan mahdollisuus, perustetaan yritys ja sinulla on mahdollisuus siirtyä hautomovaiheeseen.

Hautomo

Hautomovaiheessa yrityksen toimintaa sparrataan: autetaan mm. markkinoinnissa, myynnissä, yritystaloudessa ja rahoituksessa, hallinnossa ja muissa alkuvaiheen käytännön asioissa. Monipuolisissa koulutuksissa yrittäjille luodaan valmiuksia menestyvälle liiketoiminnalle.

Hautomossa luodaan vahva perusta kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa! Hautomovaihe kestää 1- 3 vuotta.

Onko sinulla liikeidea? Ota meihin yhteyttä niin katsotaan yhdessä, mikä on sinulle sopiva etenemistapa jalostaa ideastasi liikeidea ja perustaa yritys.