Tee tarjous julkisiin kilpailutuksiin

Julkiset organisaatiot tekevät isoja ja pieniä kilpailutuksia, joita nimitetään yleisesti julkisiksi hankinnoiksi. Isoissa ja erikoisemmissa hankinnoissa organisaatiot saattavat jo valmisteluvaiheessa kysyä yritysten mielipiteitä ja ideoita kilpailutuksen sisällöstä. Julkisiin hankintoihin liittyvät tarjouspyynnöt julkaistaan pääasiassa erilaisissa sähköisissä palveluissa, ja niihin tulee antaa tarjoukset niin ikään sähköisesti.

Neuvomme sinua, miten saat äänesi kuuluviin hankintojen valmisteluvaiheessa, ja miten voit jättää oman tarjouksesi julkiseen hankintaan. Neuvonta on hyvin käytännönläheistä: opastamme käyttämään julkisten hankintojen sähköisiä kilpailutusjärjestelmiä ja tekemään tarjouksesi oikein. Henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi järjestämme yritysten ja julkisten hankintojen tekijöille yhteisiä verkostoitumistilaisuuksia, esimerkiksi hankintailtoja.

Myös ulkomailla tehdään julkisia hankintoja. Kauttamme saat ajantasaista tietoa esim. Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa tehtävistä julkisista kilpailutuksista ja tarjouspyynnöistä.

Tartu mahdollisuuteen tehdä lisää kauppaa, ja jätä tarjouksesi julkisiin hankintoihin!Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa voi olla auki useita kymmeniä kilpailutuksia. Meiltä saat apua.

Tutustu näihin:

Yrityskummilta sparrausta

Yrityskummit ovat kokeneita, eläkkeellä tai edelleen työelämässä olevia yritysjohtajia tai muita elinkeinoelämän asiantuntijoita. Yrityskummit antavat kokemuksensa aloittavien ja jo pitempään toimineiden yritysten hyödyksi. Kokenut sparrauskumppani voi olla tarpeen vaikkapa silloin, kun pohdit yrityksen kasvuun, toiminnan laajentumiseen tai kansainvälistymiseen liittyviä asioita.

Yrityskummitoiminta on sekä paikallista että valtakunnallista. Joensuussa ja seudulla toimii yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat mukana alueellisessa yrityskummitoiminnassa.

Ota yhteyttä Pohjois-Karjalan Yrityskummeihin, kun kaipaat kokeneen yrittäjän apua!

Yrityskummitoiminnassa mukana

Elokuvatuotannot

Autamme elokuvatuotantoja löytämään mm. avustajia, kuvauspaikkoja ja paikallisia palvelutuottajia. Neuvomme myös, mistä elokuvatuotantosi saa catering-, majoitus- kuljetus- tai logistiikkapalveluja, av-alan työntekijöitä, lavasteita, rekvisiittaa ja laitteistoja. Tarvittaessa autamme myös työryhmien vapaa-ajan järjestelyissä.

Yrityksen terveyttäminen

Autamme pk-yritystäsi taloudellisissa ongelmissa ja muissa vaikeuksissa. Vakautetaan yrityksen toiminta, tehdään siitä kannattavaa, ja saadaan yhdessä yrityksesi toiminta jatkumaan sekä kehittymään myös tulevaisuudessa. Autamme myös tuote- ja palvelukehittämisessä.

Näytteilleasettajaksi Alihankinta-messuille

Toteutamme vuosittain pohjoiskarjalaisten yritysten yhteisosaston Tampereella järjestettäville alihankintamessuille. Kokoamme yhteisosastolle tulevat yritykset omille osastopaikoille ja hoidamme kaikki puitteet kuten esimerkiksi yhtenäisen yleisilmeen, rakenteet, sähköistyksen, valaistuksen ja siivouksen valmiiksi yritysten puolesta. Näin sinun tarvitsee keskittyä vain oman yrityksesi osaston sisältöön. Kun toimimme ”kokoavana voimana”, oma työpanoksesi vähenee ja kustannukset alenevat.

Mukana pohjoiskarjalaisten yritysten ja toimijoiden yhteisosastolla on vuosittain noin 35 yritystä. Käynnistämme yhteisosaston järjestelyt tammikuussa, ja osastopaikat jaetaan helmi – huhtikuussa. Yli 1000 näytteilleasettajaa kokoavat alihankintamessut järjestetään syyskuussa.

Haluatko näytteilleasettajaksi yhteisosastollemme? Ota yhteyttä!