Julkiset organisaatiot tekevät isoja ja pieniä kilpailutuksia, joita nimitetään yleisesti julkisiksi hankinnoiksi. Isoissa ja erikoisemmissa hankinnoissa organisaatiot saattavat jo valmisteluvaiheessa kysyä yritysten mielipiteitä ja ideoita kilpailutuksen sisällöstä. Julkisiin hankintoihin liittyvät tarjouspyynnöt julkaistaan pääasiassa erilaisissa sähköisissä palveluissa, ja niihin tulee antaa tarjoukset niin ikään sähköisesti.

Neuvomme sinua, miten saat äänesi kuuluviin hankintojen valmisteluvaiheessa, ja miten voit jättää oman tarjouksesi julkiseen hankintaan. Neuvonta on hyvin käytännönläheistä: opastamme käyttämään julkisten hankintojen sähköisiä kilpailutusjärjestelmiä ja tekemään tarjouksesi oikein. Samalla voimme käydä läpi muita myyntiin liittyviä tarpeitasi, ja järjestää niiden perusteella myyntiin liittyvää valmennusta. Henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi järjestämme yritysten ja julkisten hankintojen tekijöille yhteisiä verkostoitumistilaisuuksia, esimerkiksi hankintailtoja.

Myös ulkomailla tehdään julkisia hankintoja. Kauttamme saat ajantasaista tietoa esim. Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa tehtävistä julkisista kilpailutuksista ja tarjouspyynnöistä.

Tartu mahdollisuuteen tehdä lisää kauppaa, ja jätä tarjouksesi julkisiin hankintoihin! Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa voi olla auki useita kymmeniä kilpailutuksia. Meiltä saat apua.

Tutustu näihin: