Yleensä pelkkä idea ei riitä. Idean kehittämiseksi markkinoilla menestyväksi liiketoiminnaksi tarvitaan tuotteistamista ja palvelukehittämistä. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus hyvin monenlaisista innovaatio- ja tuotteistusprosesseista.

Monesti tuotteistusprosessi törmää siihen, ettei yrityksellä ole riittävästi tietoa markkinoista ja asiakkaista, tai siltä puuttuu keskeisiä kumppaneita, joiden avulla se voisi toteuttaa uuden tuotteen tai palvelun. Jos omien asiantuntijoidemme osaaminen ja kokemus ei riitä, käytössäsi on laaja tutkimuslaitosten ja yritysten kumppaniverkostomme, jotka voivat ratkaista pulmasi ja saada ideasi nousukiitoon. Tarvittaessa myös autamme markkinatiedon saamisessa.

Yhdistämme opiskelijoiden ja yritysmaailman osaamisen

Luomme yhteistyön mahdollisuuksia koulutusorganisaatioiden ja yritysmaailman välillä, toimialojen välillä, jopa saman toimialankin yritysten välillä. Tuomme asiantuntijat, opiskelijat ja yritykset yhteen ratkaisemaan yritysten haasteita ja ongelmia.

Yhteistyö voi liittyä esimerkiksi teknologiaan, prosesseihin tai liiketoimintaosaamiseen. Käytännössä osaamisen siirtoa tapahtuu esimerkiksi opinnäytetöissä, harjoitteluissa, seminaareissa, koulutuksissa, messuilla ja yritysvierailuilla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Keksijänpolku

Opastamme keksintöjen kehittämisessä kaupallisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Autamme sinua keksintöösi liittyvien rahoitusvaihtoehtojen selvittämisessä, idean suojaamisessa ja yhteistyökumppaneiden löytämisessä laajojen verkostojemme avulla.

VTT-asiamiespalvelu

Toimimme linkkinä yrityksesi kehittämistarpeiden ja VTT:n laajojen tutkimus- ja kehityspalveluiden välillä. Autamme sinua hyödyntämään VTT:n tuotekehitys- ja tutkimusosaamista, ja toteuttamaan kehityshankkeita sekä kotimaisten että ulkomaisten kumppanien kanssa.

Idea- ja innovaatiokilpailut

Järjestämme itse ja toteutamme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kilpailuja, joilla edistämme uuden liiketoiminnan syntymistä ja kehittymistä. Yksi esimerkki on vuosittain järjestettävä Start Me Up -liikeideakilpailu, jossa etsimme uusia liikeideoita.

Kiinnostaako tuotteen tai palvelun kehittäminen kaupalliseksi tuotteeksi? Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin ideastasi.