Business Joensuu on alueen innovaatiotoiminnan työkalu, jonka palvelukokonaisuus muodostuu asiantuntija- ja tilapalveluista. Osaamiskärkiämme ovat metsäbiotalous, fotoniikka, teknologiat ja materiaalit, ICT sekä koulutus.

Toimimme keskeisessä roolissa yritysten sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten välisessä osaamisen siirrossa. Tutkimuslaitostemme laaja osaamispohja, työvoiman hyvä saatavuus, erinomaiset yritysverkostot sekä puuraaka-aineen hyvä saatavuus ovat esimerkkejä alueemme keskeisistä vetovoimatekijöistä auttaessamme yrityksiä, sijoituskohteita ja sijoittajia löytämään toisensa.

Siltana tutkimuksen ja yritysten välillä

Edistämme tutkimustulosten kaupallistamista ja niiden hyödyntämistä yritysten liiketoiminnassa. Luomme sekä tutkimus- että yritysmaailmaa palvelevia osaamisen ja teknologian siirron yhteistyöalustoja ja -muotoja, kuten Green Hub. Tuomme yhteen tutkimustoimijoita ja eri toimialojen yrityksiä. Tavoitteenamme on yhdistää erilaisia osaamisia uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan synnyttämiseksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on Forest & Photonics -tapahtuma ja innovaatioalusta.

Osaaminen voi liittyä esimerkiksi teknologiaan, prosesseihin tai liiketoimintaan. Käytännössä osaamisen siirtoa tapahtuu suorien yrityskontaktien ja neuvonnan lisäksi esimerkiksi seminaareissa, koulutuksissa, messuilla ja yritysvierailuilla.

Ideasta innovaatioon

Kun sinulla on tuote- tai palveluidea, me autamme tekemään siitä liiketoimintaa! Ideasi voi olla tulosta myös tekemästäsi tutkimustyöstä. Autamme ideasi määrittelyssä ja immateriaalioikeuksien suojaamisessa. Ideaasi viedään systemaattisesti kohti innovaatiota, tuotteistusta, myyntiä ja menestystä paitsi omien asiantuntijoidemme, myös laajan kumppaniverkostomme avulla. Kauttamme voit löytää kumppaneita esimerkiksi tutkimuksen, koulutuksen, suunnittelun, toteutuksen tai konsultoinnin ja rahoituksen piiristä niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Saat asiantuntijamme käyttöösi vain yhdellä puhelinsoitolla meille.

Tapahtumien kautta ajantasaista tietoa

Erilaiset seminaarit ja koulutukset ovat meille työkalu tuoda uusinta tietoa alueellemme yritysten ja asiantuntijoiden käyttöön. Pienemmälle porukalle järjestettävät lyhyet Business Café -tilaisuudet ovat työpajoja, joissa pureudutaan johonkin hyvin fokusoituun aiheeseen. Monesti tilaisuuksissa on mukana korkeatasoisia ulkopuolisia asiantuntijoita myös ulkomailta.

Seuraa tapahtumakalenteriamme ja sosiaalisen median kanaviamme. Niistä löydät aina tuoreimman tiedon järjestämistämme, kaikille avoimista tapahtumista.

Ota yhteyttä ja kerro millaisessa tilanteeseen sinä kaipaat apua!