Tälle sivustolle on koottu tärkeimpiä kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjille Heinäveden, Ilomantsin, Joensuun, Kiteen, Liperin, Nurmeksen, Outokummun, Polvijärven, Rääkkylän ja Tohmajärven kuntien alueilta.

Katso:    Näin täytät yksinyrittäjän korona-avustuksen hakulomakkeen (8 min)


Kuka tukea voi saada?

Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimivaa päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen.

Päivitetty tieto 26.5.2020: Yritystoiminnan päätoimisuutta arvioidaan voimassaolevan YEL-vakuutuksen ja liikevaihdon perusteella. Muut sivutulot eivät vaikuta tukikelpoisuuteen. Tukea myönnetään myös yrittäjälle, joka edelleen täyttää tuen saannin yleiset edellytykset (esimerkiksi liiketoiminnan vähentyminen ja kannattava liiketoiminta), mutta on epidemian vuoksi 16.3. jälkeen hakeutunut palkkatöihin.

Päivitetty tieto 30.4.2020: eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät.


Mille yritysmuodolle tukea voidaan myöntää?

Yksinyrittäjän tuki ei ole riippuvainen tuen oikeudellista muodosta ja rahoitustavasta. Sitä voidaan siis myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille.

Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelanceryrittäjä voi saada tukea, kun freelanceryrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.


Kuinka suuri yksinyrittäjän tuki koronavirustilanteessa on ja mihin sitä voi käyttää?

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää. Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin.

Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka. Tukea voi saada vain kerran.


HAKIJA HUOM: täytä sähköinen hakemus vasta siinä vaiheessa, kun sinulla on käytettävissä kaikki pakolliset 3-4 liitettä, joilla todennat avustuksen ehtojen täyttymisen:

a.) Yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Liitä hakemukseen vuoden 2019 tilinpäätös tai veroilmoitus, yrityksen kannattavuus arvioidaan niistä. 

b.) Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen. Liitä kirjanpidosta tai tiliotteesta kopio, esimerkiksi 1.-30.4.2020 ajalta, millä todennat, että yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat ovat laskeneet 30% tai enemmän 16.3.2020 jälkeen. Tätä liikevaihtoa verrataan edellisen vuoden liikevaihtoon (vastaava ajankohta tai keskimääräinen kk-liikevaihto). 

HUOM: mikäli myyntituottojen lasku tapahtuu myöhemmin, on hakijan mahdollista hakea avustusta 30.9. saakka.

c.) Verovelkatodistus AINA. Näin tilaat verovelkatodistuksen OmaVerossa. Päivitetty tieto 30.4.2020: mikäli verovelkoja on, hakijan tulee liittää Verohallinnon ilmoitus/todistus maksujärjestelypyynnön voimassaolosta tai Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma. Molemmat pdf-muotoiset asiakirjat saa OmaVero-palvelusta.  

Tulosta tarkistuslista: pakolliset liitteet yksinyrittäjän avustusta koskevaan hakemukseen (pdf)


Kuka voi hakea tukea Business Joensuun verkkosivujen kautta?

Yksinyrittäjä, jonka yrityksen kotikunta on YTJ-rekisterin mukaan joku seuraavista Pohjois-Karjalan kunnista, voi hakea tukea alla olevalla sähköisellä lomakkeella: 

 • Heinävesi  
 • Ilomantsi  
 • Joensuu 
 • Kitee  
 • Liperi  
 • Nurmes  
 • Outokumpu 
 • Polvijärvi 
 • Rääkkylä 
 • Tohmajärvi 

Tukihakemuksia otetaan vastaan tämän sähköisen järjestelmän kautta. Hakemusta ei voi jättää suoraan yllämainittuihin kuntiin. Tuen päättää ja maksaa kotikuntasi. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä mahdollisimman pikaisesti. Kotikuntasi lähettää tiedoksesi päätöksen sekä mahdollisen maksatuksen. Hakemusten käsittelyajat vaihtelevat kunnittain muutamista päivistä 1-2 viikkoon.

 

Täytä hakemus


Haluatko kysyä jotain täyttäessäsi yksinyrittäjän tukihakemusta?
Voit kysyä neuvoja chatin avulla reaaliajassa. Jos hakemusta täyttäessäsi näet hakemuslomakesivun oikeassa reunassa ”Kysy chatissa” -painikkeen, tehotiimistämme on joku vapaana linjoilla auttamaan sinua.

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti. Tätä varten tarvitset pankkitunnukset/mobiilivarmenteen.

Tarkista aina ennen hakemuksen jättämistä, että kaikki liittämäsi dokumentit (esim. pdf) aukeavat.

*Täytä hakemus huolellisesti. Älä jätä hakemusta, jos sinulla ei vielä ole tarvittavia liitteitä.* Jos olet epävarma jostain kohdasta, soita Business-päivystykseemme puh. 010 419 8011, ma – pe klo 9 – 17 ennen allekirjoittamista. Puutteellisesti täytetty hakemus hylätään.

Saat kopion hakemuksesta antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Usein kysytyt kysymykset


Mitä ehtoja tuella on? Miten niitä a
rvioidaan?

 • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuloja verrataan vuoden 2019 tilinpäätökseen.
 • Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Yksinyrittäjä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva. Päivitetty tieto 30.4.2020: mikäli verovelkoja on, hakijan tulee esittää tieto Verohallinnon hyväksymästä suunnitelmasta verovelan maksamiseksi, ulosoton vastaavasta suunnitelmasta tai tehdystä maksujärjestelyhakemuksesta.

Miten arvioidaan hiljattain aloittaneiden yrittäjien tukikelpoisuus ja määritellään tulojen alenema?

Tukea voidaan myöntää myös uusille yrittäjille. Jos päätoimisella yksinyrittäjällä ei ole vielä voimassa olevaa YEL-vakuutusta, niin hänen tulee kyetä osoittamaan 20 000 euron vuotuinen yrittäjätulo tai laskutus.

Jos yrittäjä on vasta aloittanut toimintansa eikä ole vielä ottanut YEL-vakuutusta, yrittäjän pitää voida osoittaa, että liikevaihtoa kertyy 20 000 euroa vuodessa. Tämä osoitetaan toiminnan alun (vähintään yksi kuukausi) mukaiseen yrittäjätuloon tai laskutukseen perustuen (kirjanpito, tiliotteet ym.)

Ellei liikevaihtoa ole vielä kertynyt tarvittavaa määrää, asiaa voidaan tapauskohtaisesti arvioida esitetyn näytön perusteella. Mahdollisena näyttönä voi olla toiminnasta riippuen esim. tilaukset, varaukset tai sopimukset. Pelkkä liiketoimintasuunnitelma tai vastaava ei riitä. Näitä samoja periaatteita voidaan soveltaa sen arvioimiseen, ovatko myyntituotot ja –saatavat yritystoiminnasta alentuneet 16.3.2020 jälkeen vähintään 30 prosenttia koronavirusepidemian vuoksi.


Onko kyseessä yksinyrittäjä, jos on irtisanonut kaikki työntekijänsä?

Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.


Entä jos yritykselläni on useampi omistaja, mutta olen itse ainoa, joka työskentelee ja on yel-vakuutettu?

Tukea voivat hakea päätoimiset yksinyrittäjät, yrityksen rahoitustavasta riippumatta. Omistajat eivät voi hakea yksinyrittäjätukea, jos eivät ole päätoimisia yksinyrittäjiä.


Miten avustusta myönnetään, jos yksinyrittäjällä on useita yrityksiä?

Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.


Voiko yksinyrittäjä hakea ja saada koronavirustilanteessa sekä kunnalta haettavaa tukea että työttömyysetuutta? Miten tuet vaikuttavat toisiinsa?

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.


Voiko yksinyrittäjä saada yksinyrittäjätukea useasta yrityksestä?

Ei voi saada, koska yksinyrittäjä ei voi olla päätoiminen yrittäjä kuin yhdessä yrityksessä.


Voiko sivutoiminen yksinyrittäjä saada yksinyrittäjätukea?

Ei voi saada, koska tuen myöntäminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä.


Tuen päällekkäisyys Business Finlandin ja ELY:jen rahoituksen kanssa? 

Yrityksille korona-tilanteesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei ole tarkoitus käyttää saman-aikaisesti. Tukea ei voi myöntää samaan tarkoitukseen kahta kertaa. Yksinyrittäjien tuen myöntää kunta, 1–5 henkeä työllistävien tuen ELY-keskus ja suurempien yritysten tuen Business Finland. Business Finlandin koronatuen alkuvaiheessa (19.3.-27.3.) ei rahoituksen hakijalle ollut asetettu työntekijöiden määrään liittyvää rajoitusta. Mikäli yksinyrittäjä on tuolloin BF:n tukea hakenut ja sen saanut, ei hän ole enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjän tukea. Mikäli yksinyrittäjä on saanut aiemmin muuhun kuin korona-tilanteeseen tarkoitettua tukea, tukiharkinta tehdään normaalisti mm. de minimis -säädökset huomioon ottaen.


Mitä toimialoja tuki koskee? Koskeeko se maatalousyrittäjiä?

Tuki koskee kaikkia toimialoja, jotka voivat kuulua YEL:n piiriin. Avustusta ei voida myöntää maatalouden alkutuotantoon sekä kalastus- ja vesiviljelyyn.

Lähde: TEM Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteessa

Yksinyrittäjä Heinäveden, Ilomantsin, Joensuun, Kiteen, Liperin, Nurmeksen, Outokummun, Polvijärven, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnan alueilta:

Täytä hakemus

 

Kysymykset ja tuki Business Joensuun sähköisen hakemuksen täyttämiseen, soita:

puh. 010 419 8011

ma – pe klo 9 – 17

Jos toimit muualla kuin Joensuun alueella, suosittelemme, että otat yhteyttä oman alueesi kehitysyhtiöön.

Liperi: Lipertek Oy
Keski-Karjala: Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI
Pielisen Karjala: Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES
Lieksa: Lieksan Kehitys Oy LieKe
Kontiolahti: Kontionloikka Oy
Muualla Suomessa: alueelliset kehitysyhtiöt ja uusyrityskeskukset


Yhteistyössä: