Kouluttaudu muovialalle

Muovialalle töihin pääsyyn on monia reittejä.

Joensuun seudulla voi kouluttautua, erikoistua tai oppia työssä.

Tutustutaan seuraavaksi tarkemmin koulutusvaihtoehtoihin.

Opiskelemalla Riveriassa voit erikoistua muoviin. Toisen asteen opintovaihtoehtoja on tarjolla sekä nuorille että aikuisille.

Yhteistyö paikallisten muovialan yritysten kanssa on tiivistä. Muovialan osaajille on kysyntää  ja harjoittelupaikkoja löytyy.

Voit osallistua Riverian oppisopimus- tai työvoimakoulutukseen. Käytännönläheiset koulutukset tarjoavat sujuvan polun muovialalle.

Riveriassa voit valita  kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon ja  tuotantotekniikan ammattitutkinnon.

Muovi on molemmissa  yksi osaamisala.

Tarvittaessa koulutusten sisältöä voidaan räätälöidä sisältämään esimerkiksi tiettyä valmistustekniikkaa.

"Muoviteollisuus tutuksi"  -työvoimakoulutus tarjoaa nopeimman väylän muovialalle.

Karelia-ammattikorkeakoulun muoviosaaminen on poikkeuksellisen laajaa  ja yhteistyö paikallisten  yritysten kanssa aktiivista.

Karelia järjestää räätälöityjä täsmäkursseja yritysten tarpeeseen.

Voit opiskella Kareliassa konetekniikan insinööriksi. Koulutus tarjoaa monipuolisen osaamisen monenlaisiin teollisuuden työtehtäviin.

Voit painottaa opinnoissasi muovia. Voit tehdä sekä harjoittelun että opinnäytetyön muovialan yrityksessä ja jatkaa sieltä suoraan työelämään.

10-15 % valmistuneista Konetekniikan insinööreistä  menee töihin  muovialan yrityksiin.

 Valmistuneet ammattilaiset saattavat myös palata Kareliaan räätälöityihin jatkokoulutuksiin.

Itä-Suomen yliopiston (UEF) moderni kemian laitos tarjoaa opiskelijalle laajan pohjan työelämään.

Kemia on alana poikkeuksellisen monipuolinen.

Opiskelija voi räätälöidä  opintojaan myös muiden oppi- aineiden alaa tukevilla kursseilla.

Englanninkielinen maisteriohjelma antaa valmiudet kansainväliselle uralle.

Tie yliopistoon on monipuolistunut vuosien aikana. Yksi väylä voi  olla Jatkuvan oppimisen  keskuksen kautta.

Opinnot toteutetaan käytännön valmiuksia antavana ja työelämätaitoja tukevana.

Tutkimusyhteistyö yritysten ja Karelian kanssa on tiivistä.

Yhteistyö jatkuu usein myös  opintojen jälkeen. UEF tarjoaa  mahdollisuudet käytännön  ongelmien tutkimiseen  ja niiden ratkaisuun.

Muovialalla mahdollisuuksia riittää!  Tutustu niihin: hyvämuovi.fi

Tarinassa mukana:

Tämän tarinan rahoittivat ja toteuttivat:

Tarinan teki: