Vastuullinen muoviala

Muovialalla vastuullisuus otetaan todella vakavasti.

Paitsi, että vastuullisesti toimiminen on oikein, on se myös kustannustehokasta  ja järkevää.

Miten vastuullisuus  näkyy muovialalla?

Nature Line Cutlery haastaa aterinmarkkinat uniikilla UPM:n kehittämällä puupohjaisella biokomposiittimateriaalilla.

Materiaali valmistetaan raakaöljyn sijaan mäntyöljystä.

 Kysyntää uudenlaisille ratkaisuille on luonut erityisesti EU:n SUP-direktiivi, joka kieltää kaiken kertakäyttömuovin käytön.

Materiaali jalostetaan metsäteollisuuden sivutuotteista, mäntyöljystä  ja sahanpuruista.

Nature Line Cutleryn aterimet ovat kertakäyttöisiin aterimiin verrattuna myös kestävämpiä ja niitä voi pestä koneessa useita kymmeniä kertoja.

Tavoitteena on opettaa ihmisiä tuotteen uudelleenkäytettävyyteen.

Esimerkiksi kierrätysmuovi-materiaalien käytön mahdollisuus tutkitaan aina uuden projektin käynnistyessä.

Muovisola huomioi ympäristöasiat kaikessa tekemisessään.

Kierrätysmateriaalien käyttö on myös kustannustehokasta.

Kierrätykseen menee valtaosa paitsi valmistuksesta syntyneestä hukasta myös kaikesta oheisjätteestä, kuten pakkausmateriaaleista.

Pelkät ympäristöasiat eivät  paina vaakakupissa.

Henkilöstön viihtyvyys ja sosiaalinen vastuu ovat tärkeä osa Muovisolan yrityskulttuuria.

Greenfoxilla tuodaan vastuullisuus osaksi tuotekehitystä.

He ovat asiakkaalle tuotekehityksen kumppani ja alusta asti varmistamassa, että asiakas saisi varmasti toimivan ja myyvän tuotteen.

Turhaa ei haluta myydä,  ja asiakkaan tuoma projekti voi muuttaa tuotekehityksen ja muotoilun kautta muotoaan toimivammaksi konseptiksi: hittituotteeksi.

Greenfoxilla nähdään ettei huonoa tuotetta ole mitään järkeä tehdä.

Huono tuote hukkaa paitsi luonnonvaroja myös aikaa, eikä ole järkevä investointi Greenfoxillekaan.

Phillips-Medisizen toiminnassa vastuullisuus näkyy kaikilla toiminnan osa-alueilla.

Jo itse tuotteiden on tarkoitus parantaa loppukäyttäjän elämänlaatua.

Tuotannosta syntyvästä hukasta pystytään kierrättämään lähes 100 %.

Jopa hukkalämpöä otetaan käyttöön, ja sillä lämmitetään tietyt osat tehtaasta.

Vastuullisuus näkyy myös aktiivisena työturvallisuuden huomioimisena – turvallisuusasiat ovat jokaisen työpäivän keskiössä.

Premetecillä vastuullisuus näkyy hyvin monipuolisesti. Tähän kiinnitetään huomiota jo ennen tuotantoa.

Premetec on panostanut, että raaka-aineet ovat jäljitettävissä ja voidaan tietää, että ne on tuotettu vastuullisesti.

Premetecille on tärkeää minimoida toimintansa hiilijalanjälki ja tunnistaa myös asiakkaiden vaatimukset vastuullisuusasioissa. Vastuullisesti toimiminen on alalla oletusarvo.

Henkilökuntaan panostetaan, ja se on ympäristöasioiden lisäksi hyvin näkyvä osa yrityskulttuuria. Väkeä koulutetaan ja omaan työnkuvaan voi vaikuttaa joskus yllättävälläkin tavalla.

Thermo Fisher Scientificin tuotteiden kehitys on jatkuvaa, ja siinä huomioidaan valmistuksen kokonaistehokkuutta. Kaikki otetaan huomioon logistiikan optimointia myöten.

Koska tuotteet ovat omia, voidaan niiden hiilijalanjälki laskea ja arvioida hyvin tarkasti ja pyrkiä sen minimointiin. Thermo pyrkii lisäämään kierrätysastettaan aktiivisesti.

Itse yrityksen tavoite on auttaa osaltaan tekemään maailmaa terveemmäksi, puhtaammaksi ja turvallisemmaksi. Yksi vihreistä arvoista on käyttää Joensuun seudun erinomaista muovialan osaamista.

Eko-Aimsin tuotteet mahdollistavat tarkkuusammunnan turvallisesti, ilman luodeista syntyvää lyijyjätettä.  Itse tuotteet valmistetaan kierrätettävästä muovista.

Eko-Aimsin aseet ovat myös pitkäikäisiä, ja yritykseltä voi tilata tietyt varaosat jopa vuosikymmenten ikäisiin tuotteisiin. Luodittomat aseet ovat myös todella turvallisia, eikä aseella voi aiheuttaa vahinkoa.

Heidän järjestelmänsä on  ollut käytössä kaikissa  Paralympialaisissa vuodesta 2002.

Heidän kehittämällään viiveettömällä audiotähtäinjärjestelmällä tarkkuusammunnan pariin pystyvät osallistumaan myös näkövammaiset.

Koska tuotteet joutuvat hyvin haastaviin oloihin on tärkeä osa vastuullisuutta jo tuotekehityksessä. Kestävä tuote on myös ekologisempi.

Arctia Meritaidolla vastuullisuus näkyy erityisesti ympäristöasioiden huomioimisessa.

Muoviset poijut ovat elinkaarikustannuksiltaan puolet teräspoijuja halvempia. Teräspoijuja täytyy mm. hiekkapuhaltaa ja maalata useaan otteeseen elinkaarensa aikana.

Vanhimmat muovista valmistetut edelleen käytössä olevat poijut ovat 1980-luvulta.

Osa poijuista saa virran aurinko- ja polttokennojen avulla.

Teknologian kehitys ja etäseuranta taas varmistavat, että poijujen sijaintia ei tarvitse käydä fyysisesti tarkastamassa.

Tutustu alaan & yrityksiin:

Vastuullisuus on muovialalla oletusarvo ja monella  tapaa näkyvillä.

Tarinassa mukana:

Tämän tarinan rahoittivat ja toteuttivat:

Tarinan teki: