Muoviala on  high-tech ala

Jos ei ole koskaan  käynyt muovituotteita valmistavassa yrityksessä, voi mielikuva alasta  olla likainen.

Totuus on kuitenkin toinen.

Muoviteollisuus Joensuun seudulla on automatisoitua ja korkeaa teknologiaa.

Lääketeollisuuden tarpeisiin tuotteita valmistavan Phillips-Medisizen työssä hyödynnetään äärimmäistä tarkkuutta ja korkeaa automaatiotasoa.

Kaikki lähtee muotista, jonka on oltava millin sadasosan tarkkuudella valmistettu.

Muotinvalmistuksen pääkonekanta  on uusittu Phillips-Medisizellä parin kuluneen vuoden aikana, jolloin koneisiin on investoitu useita miljoonia euroja.

Jo pelkkiä mittalaitteita löytyy  Phillips-Medisizeltä kymmeniä erilaisia.

Mittaus on olennainen osa laadunvarmistusta. Kappaleiden ulko- ja sisämitat voidaan varmistaa, mutta myös niiden sisäosaa voidaan tarkastella röntgenmittauslaitteella.

Vauhdilla kasvanut outokumpulainen Premetec valmistaa niin yksittäiset kuin laajemmat osakokonaisuudet muovista ja metallista.

Konekantaan on investoitu,  ja kaikki työtehtävät työnohjauksesta eri työtehtäviin on käyty läpi.

Toiminnan tehostaminen ja kehittäminen on ollut kasvuvuosina kriittisessä osassa.

Toiminnan ja työtehtävien kehittämiseen panostetaan jatkossakin.

Toimintaa mittaamalla ja sitä digitalisoimalla nuori yritys on mahdollistanut nopean kasvun.

Valtaosa Thermo Fisher Scientificin Joensuun tehtaan valmistusprosesseista on korkeasti automatisoitu.

Viimeisen kuuden vuoden aikana automaation taso on ottanut aimo annoksen eteenpäin.

Thermon Joensuun tehtaan automaation kehityksessä ja valmistuksessa on tukeuduttu tehtaan omaan huippuosaamiseen,

sekä hyödynnetty maakunnasta löytyvää erinomaista teknologia- osaamista, monellakin saralla.

Joensuun tehtaan hi-tech-osaaminen on huomattu myös Thermon muissa tehtaissa ja osaamista jalkautettu Thermon yksiköihin eri puolille maailmaa.

Jatkuvan parantamisen kulttuuri on osa henkilöstön DNA:ta, joka päivä.

Eko-Aimsin teknologiaosaaminen tarjoaa tuotteet ja palvelut olympiatason ammuntaan laserkäyttöisten ja optisten pistoolien ja kiväärien muodossa.

Yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa on aktiivista.

Talon sisäinen fotoniikkaosaaminen on todella korkealla tasolla.

Aseella tähdätään äänen perustella, mikä vaatii viiveen minimoimista.

Heidän kehittämänsä teknologian kanssa on vaikea kilpailla.

Eko-aims valmistaa aseet  myös paraurheiluun.

Arctia Meritaito valmistaa erilaisia viittoja ja poijuja vesialueiden kehittämiseen.

Ulkoapäin yksinkertaisten viittojen sisään tarvitaan monenlaisia korkean teknologian ratkaisuja.

Antureiden avulla voidaan tarkastella vaikka vesialueiden puhtautta.

Herkät mittalaitteet havaitsevat päästöt, jotka jäisivät ihmisen aisteilla huomaamatta.

Nykyään laitteista saadaan  tietoa langattomasti.

Virtaa laitteille voidaan tuottaa aurinko- ja polttokennojen avulla - tosin osa toimii säännöllisen paristonvaihdon turvin.

Outokummussa jo 80 vuoden  ajan toiminut Piippo haluaa  pysyä Outokummussa.

Piippo on panostanut  tuotannon tehostamiseen.

Tehtaan prosesseihin  on investoitu paljon.

Laitekantaa on uudistettu, automaatiota lisätty ja tuotantoa nykyaikaistettu voimakkaasti vain viimeisen neljän vuoden aikana.

Kun työn fyysinen rasittavuus  on vähentynyt, myös työnkuviin  on tullut muutoksia.

Piipolla panostetaan työntekijöiden koulutukseen eikä henkilöstön määrää ole ollut tarve vähentää.

Kansainvälisen Exel Compositesin toiminta perustuu asiakkaiden ongelmien ratkaisuun. Tuotekehityksen asema on Joensuun toimipisteellä vankka.

Suurin osa tuotekehitysprojekteista kulkeekin Joensuun toimipisteen kautta.

Usein projekteissa tutkitaan, voiko olemassa olevia ratkaisuja parantaa korvaamalla joitain osia komposiittimateriaaleilla.

Exelin kellon ympäri toimiva automatisoitu komposiitinvalmistusprosessi takaa toimintavarmuuden.

Tuotekehitystyöprosessin jälkeen käynnistetään tuotteen massatuotanto.

Korkea teknologia perustuu heillä erityisesti komposiitin  käyttöön mastoissa.

Mastsystem valmistaa teleskooppimastoja  viestijärjestelmiä varten.

Dataa siirtyy nykyään  langattomasti valtavia määriä, mikä vaatii toimivat viestiyhteydet ja entistä enemmän mastoja.

 Mastot ovat paitsi kevyitä ja lujia, ne myös soveltuvat erittäin vaativiin käyttökohteisiin ja olosuhteisiin.

Mastsystemin kehittämien teleskooppimastojen kestävyys, lujuus ja suorituskyky ovat ylivertaisia kilpaileviin tuotteisiin verrattuna.

Tutustu alaan & yrityksiin:

Muoviala vaatii monenlaisia teknisiä ratkaisuja ja erikoisosaamista. 

Tarinassa mukana:

Tämän tarinan rahoittivat ja toteuttivat:

Tarinan teki: