Muovituotteen valmistus I

Muovituotteiden valmistuksessa on monenlaisia vaiheita ja työvälineitä.

Joensuun seudulta löytyy useampia ruiskuvaluun ja muottien valmistukseen erikoistuneita yrityksiä.

Seudun yritykset tuottavat ratkaisuja useille toimialoille.

Skandinavian suurimman muotinvalmistajan Muottituote Groupin Joensuun toimipiste valmistaa muotteja erityisesti lääketeollisuuden tarpeisiin.

Muotilta vaaditaan poikkeuksellista tarkkuutta: puhutaan tuhannesosa-millimetreistä. Näihin lukuihin pääsee,  kun halkaisee hiuksen 15:een osaan.

Kertakäyttötuotteesta ei puhuta, vaan muottia voidaan käyttää vuosikymmenen ajan ja sillä valmistetun yksittäisen kappaleen hinta pysyy pienenä.

Yhden muotin valmistukseen menee  500–3500 tuntia ja hintaa muotille  tulee 50 000–250 000 euroa.

CNC-pyöröhiomakoneella toteutetaan valmistuksen tarkin ja viimeinen vaihe ennen muotin kiillotusta. Ainoastaan kiillotusvaiheet tehdään Muottituotteella manuaalisesti.

Kaikki lopputyöstövaiheet on sen sijaan tehtaalla automatisoitu, eikä vuorotyötä näissä tehdä.

GF-konsepti perustuu muottirunkojen kierrätykseen.

Noin 25 vuotta toiminut Greenfox on tuonut hiljattain käyttöön perinteisestä muottikonseptista poikkeavan järjestelmän.

Kun muotin muotoa tekevä moduuli on vaihdettava, säästetään  muotin valmistuksessa  valtavia määriä rautaa.

Muotin tuotanto on uudella menetelmällä myös ekologisempaa.

GF-konseptin ohessa Greenfox alkoi tarjota valmiita ruiskuvalutuotteita ja panostaa nyt sarjatuotannon kehittämiseen.

Tuotekehitys asiakkaiden kanssa on aktiivista. Tavoitteena on tehdä aina tuote, joka on sekä muottiteknisesti että tuotantoteknisesti järkevä.

Phillips-Medisize on seudun suurin ruiskuvaluvalmistaja. Heillä on kaiken kaikkiaan 120 ruiskuvalukonetta. Tuotanto on korkeasti automatisoitua, mikä mahdollistaa mm. korkeat tuotantotasot.

Lääketeollisuus ei mahdollista pelivaraa laadun suhteen, joten kattava laadunvarmistus on ruiskuvalun jälkeen tärkeässä osassa läpi koko tuotantoprosessin.

Tuotteita tarkastetaan sekä visuaalisesti että mittaamalla, jopa millin tuhannesosan tarkkuudella.

Tarkkoja ollaan myös hygienian suhteen, ja suurin osa tuotannossa tapahtuu kontrolloiduissa puhdastiloissa. Tuotelaadun säilyminen  on kriittinen osa toimintaa.

Muovisola valmistaa tilauksesta erilaisia ruiskuvalettavia muovituotteita.

Asiakkaista 90 % ovat  lääketeollisuuden toimijoita.

Yritys on valmistanut muovituotteita  jo 25 vuoden ajan.

Vaikka ruiskuvaluprosessi on pysynyt suhteellisen samana vuosien ajan,  ovat prosessit sen ympärillä  kehittyneet vauhdilla.

Kilpailukyvyn takaamiseksi on pysyttävä kehityksen aallonharjalla. Automaatio-osaaminen on Muovisolalla huippuluokkaa.

Thermo Fisher Scientific on pitkän linjan ruiskuvaluvalmistaja. Alan kehittyminen näkyy myös Thermon Joensuun tehtaalla. Valmistusprosessit ovat kehittyneet vauhdilla.

Tuotannossa tekeminen on monimuotoista ja nykyään pääosin automatisoitua.

Osittain koronan aiheuttamaan kysynnän kasvuun on voitu vastata juuri tuotannon tehokkuuden ansiosta.

Thermolla toiminnan keskiössä on niin laatu, tuottavuus kuin työvoiman saatavuus. Huippuosaamista Joensuun tehtaalla löytyy läpi organisaation.

Tutustu alaan & yrityksiin:

Muoviala vaatii monenlaisia teknisiä ratkaisuja ja erikoisosaamista.

Tarinassa mukana:

Tämän tarinan rahoittivat ja toteuttivat:

Tarinan teki: