Itä-Suomen yliopistolla toimii Fotoniikan instituutti, jonka toimintaperiaate on läpikotaisin poikkitieteellinen. Euroopan Optiikan Seura (European Optical Society, EOS) sijaitsee Joensuussa. Järjestö on optiikan parissa toimivien yksityishenkilöiden, yritysten ja muiden organisaatioiden eurooppalainen yhteistyöfoorumi. Samoin Joensuussa pääpaikkaansa pitää fotoniikan kansallinen klusteri Photonics Finland ry, joka kehittää fotoniikka-alaa perustutkimuksesta uusien tuotteiden kehittämiseen ja markkinoille saattamiseen asti. Business Joensuu kehittää fotoniikan innovaatioekosysteemiä yhdessä EOS:n ja Photonics Finland:n kanssa.

Joensuussa on aloitettu fotoniikan koulutuspolkuprojekti, jossa luodaan fotoniikan koulutus kaikille koulutusasteille. Tämä mahdollistaa tulevaisuuden fotoniikan alan osaajien kouluttamisen.

Vuonna 2021 avautuvan uuden Photonics Business and Research Center Joensuun myötä kaupunki tavoittelee entistä suurempaa siivua vauhdilla kasvavasta alasta. Keskuksesta kaavaillaan Suomen houkuttelevinta fotoniikan keskittymää – uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen lähdettä tulevaisuuden alalla.

Fotoniikka on ennakkoluuloton mahdollistaja

Fotoniikalla tarkoitetaan valon tuottamista, käsittelyä ja tarkkailemista. Kyseessä on aikamme merkittävimpiä teknologioita, joka hyödyttää muita toimialoja ja tuottaa uutta tietoa. Ala kasvaa nyt voimakkaasti. Fotoniikka on mukana kaikessa lasereista, ledeistä ja aurinkopaneeleista syöpähoitoihin sekä elintarviketurvallisuuteen. Sen hyödyntämiseen ovat rajattomat mahdollisuudet niin elektroniikkateollisuudessa, energia-alalla kuin lääke- ja elintarviketeollisuudessa.

Fotoniikka mahdollistaa mm. lisätyn todellisuuden toiminnan ja laajenemisen arkipäivän laitteisiin ja teollisuuden sovelluksiin. Teollisuudessa fotoniikka mahdollistaa jo nyt uudenlaisia tuotantoprosesseja ja merkittävää energiansäästöä.

Joensuussa kaadetaan toimialojen välisiä raja-aitoja yhdistämällä fotoniikkaa ja metsäbiotaloutta. Fotoniikan vahva osaamiskärki muodostuu Joensuussa optiikan suunnittelusta ja valmistamisesta sekä kattavista kansallisista ja kansainvälisistä alan verkostoista. Nämä yhdessä tuovat yrityksille entistä enemmän mahdollisuuksia uuteen yhteistyöhön ja uuteen liiketoimintaan.

Haluatko tietää, mitä fotoniikan mahdollisuudet voivat tarkoittaa sinun yrityksellesi? Ota rohkeasti yhteyttä!