Fotoniikan koulutuspolku – Yrityslähtöistä koulutusta

Tarjoamme yrityksesi tarpeisiin mukautuvaa fotoniikan koulutusta toiselta asteelta aina tohtoriopintoihin saakka. Koulutusta järjestämme yhdessä Riverian, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Uusia fotoniikan osaajia tarvitaan niin meillä kuin Euroopassakin. Fotoniikka-alan yritykset kasvavat vuosittain vauhdilla.

 

RIVERIA – riveria.fi/fotoniikka
Monipuolista ja käytännönläheistä toisen asteen ammatillista täydennyskoulutusta.

 

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU – karelia.fi/fotoniikka
Ammatillista täydennyskoulutusta tuotevalmistajille, tuotekehitystä
ja –testausta sekä asiantuntijapalveluja.


ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO (UEF) – uef.fi/fotoniikka

Ainutlaatuinen fotoniikan instituutti tarjoaa maailmanluokan puitteet
ja koulutusta kesäkursseista tohtorin tutkintoon saakka.

 

 

Riveria – Fotoniikan perusteet

Tutustu koulutuksiin: riveria.fi/fotoniikka

Riveria järjestää monipuolista täydennyskoulutusta fotoniikan jatkuvasti kasvaviin työvoimatarpeisiin. Koulutuksen sisältö on sovellettavissa erilaisten yritysten käyttöön. Kurssin lopussa osaamisen arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaisesti.


FOTONIIKAN PERUSTEET, 15
osp

Koulutus antaa valmiuksia toimia fotoniikkaa hyödyntävien tekniikoiden parissa vaihtelevissa toimintaympäristöissä.
Koulutuspaketista voi myös valita kunkin yrityksen tai opiskelijan tarpeisiin sopivat yksittäiset kurssit.

 • Fotoniikan perusteet, 4 osp
 • Lasertyöturvallisuus, 1 osp
 • Puhdastilaperusteet ja niissä toimiminen, 2 osp
 • Optisten komponenttien käsittely, 3 osp
 • 3D-suunnittelun perusteet, 2 osp
 • CNC-koneistus, 2 osp
 • 3D-tulostus, 1 osp

 

PÄIVÄKOULUTUKSIA YRITYKSILLE

LASERTURVALLISUUSKOULUTUS
Päivitetään turvallisuusosaamisesi tälle päivälle.
Mahdollisuus tehdä oma laserturvallisuuskoulutus.


FOTONIIKAN PERUSTEET
Tarkastellaan fotoniikan ilmiöitä ja niiden käyttöä osana nykyteknologiaa.

 

MODERNI PUHDASTILATYÖSKENTELY
Kurssiin sisältyy kolme työpajaa: puhdastiloissa toimiminen, vetokaappityöskentely ja
kemikaalit sekä optisten komponenttien puhtaus.

 

Karelia – Fotoniikkaa tuotevalmistajille

Tutustu koulutuksiin: karelia.fi/fotoniikka

Karelia järjestää insinöörikoulutusta, täydennyskoulutusta, asiantuntijapalveluja sekä tuotekehitystä- ja testausta fotoniikan avulla. Koulutus- ja kehittämisympäristömme on rakennettu erityisesti teollisuuden tarpeisiin.


PRECISION ENGINEERING, 15 op, osa insinöörin koulutusta

Koulutuskokonaisuus käsittelee tarkkuusvalmistusta fotonisten tuotteiden, muovi- ja lukitustuotteiden
ja liikkuvien työkoneiden osavalmistuksen kannalta.

Koulutukseen sisältyy

 • Tarkkuusvalmistus – pulverimetallurginen valmistusprosessi, tuotesuunnittelu ja muottisuunnittelu
 • Toleranssianalyysi – CETOL ohjelmisto
 • CAM-suunnittelu ja CNC-tekniikka
 • Kehittyneet valmistustekniikat – MIM-prosessi ja timanttityöstö
 • Mittaaminen – 3D laser skannaus, nivelvarsi- ja koordinaattimittaus
 • Käänteismallintaminen

 

TÄSMÄKOULUTUSPÄIVÄT YRITYKSILLE, 3-4 päivää

Koulutuspäivien aikana selvennetään yrityksille tarkkuusvalmistuksen soveltamista. Sisältö voidaan räätälöidä koulutettavan yrityksen oman tuotteen valmistuksen ympärille. Koulutus on suunnattu erityisesti tarkkuustyöstöä ja tarkkuuskomponentteja valmistaville yrityksille.

 • Optisten komponenttien valmistus
 • Suurnopeustyöstö & muotinvalmistus

 

ASIANTUNTIJAPALVELUT
Asiantuntijapalvelumme tuotetaan yhteistyössä
kattavan asiantuntijaverkostomme kanssa

 

TUOTEKEHITYS JA -TESTAUS
Teemme soveltavaa tuotekehitystä, – testausta
ja tutkimusta yrityksissä.

 

TARKKUUSTEKNIIKAN KOULUTUKSET
Tarjoamme tarkkuusvalmistusta nopeajyrsinnällä
ja timattintyöstöllä.

 

UEF – Kesäopinnoista tohtorintutkintoon

Tutustu koulutuksiin: uef.fi/fotoniikka

UEF:llä toimii kansainvälinen fotoniikan maisterinohjelma, 3 erilaista kansainvälisten yliopistojen kanssa toteutettavaa Erasmus+ maisteriohjelmaa sekä luonnontieteen, teknologian ja laskennan tohtoriohjelma.

 • Tiivis yritysyhteistyö.
 • Pro gradu -tutkielmat yritysten aiheista.
 • Työelämätohtoriohjelma, UEF jakaa työntekijän
  palkkakustannukset yrityksen kanssa.


TÄSMÄKOULUTUSTA OPTISEEN JA OPTOMEKAANISEEN SUUNNITTELUUN (FI/ENG)

 • Optisen suunnittelun perusteet
 • Johdatus optomekaniikan suunnitteluun

Avoin yliopisto

 • Fotoniikan perusteet
  Kaikille avoin suomenkielinen verkkokurssi sopii jokaiselle fotoniikasta kiinnostuneelle.
  Kurssilla opiskeleminen on mahdollista ilman matemaattisia kaavoja.

 

LASERTURVALLISUUSKOULUTUS
Päivitetään turvallisuusosaamisesi tähän päivään.
Koulutusta on mahdollista muokata yritysten tarpeisiin sopivaksi.

 

FOTONIIKAN PERUSTEET
Tarkastellaan fotoniikan ilmiöitä ja niiden käyttöä
osana nykyteknologiaa.

 

MODERNI PUHDASTILATYÖSKENTELY
Kurssiin sisältyy kolme työpajaa: puhdastiloissa toimiminen,
vetokaappityöskentely ja kemikaalit sekä optisten komponenttien puhtaus.

 

 

Fotoniikka on ennakkoluuloton mahdollistaja

Fotoniikalla tarkoitetaan valon tuottamista, käsittelyä ja tarkkailemista. Kyseessä on aikamme merkittävimpiä teknologioita, joka hyödyttää muita toimialoja ja tuottaa uutta tietoa. Ala kasvaa nyt voimakkaasti. Fotoniikka on mukana kaikessa lasereista, ledeistä ja aurinkopaneeleista syöpähoitoihin sekä elintarviketurvallisuuteen. Sen hyödyntämiseen ovat rajattomat mahdollisuudet niin elektroniikkateollisuudessa, energia-alalla kuin lääke- ja elintarviketeollisuudessa.

Fotoniikka mahdollistaa mm. lisätyn todellisuuden toiminnan ja laajenemisen arkipäivän laitteisiin ja teollisuuden sovelluksiin. Teollisuudessa fotoniikka mahdollistaa jo nyt uudenlaisia tuotantoprosesseja ja merkittävää energiansäästöä.

Joensuussa kaadetaan toimialojen välisiä raja-aitoja yhdistämällä fotoniikkaa ja metsäbiotaloutta. Fotoniikan vahva osaamiskärki muodostuu Joensuussa optiikan suunnittelusta ja valmistamisesta sekä kattavista kansallisista ja kansainvälisistä alan verkostoista. Nämä yhdessä tuovat yrityksille entistä enemmän mahdollisuuksia uuteen yhteistyöhön ja uuteen liiketoimintaan.

Itä-Suomen yliopistolla toimii Fotoniikan instituutti, jonka toimintaperiaate on läpikotaisin poikkitieteellinen. Euroopan Optiikan Seura (European Optical Society, EOS) sijaitsee Joensuussa. Järjestö on optiikan parissa toimivien yksityishenkilöiden, yritysten ja muiden organisaatioiden eurooppalainen yhteistyöfoorumi. Samoin Joensuussa pääpaikkaansa pitää fotoniikan kansallinen klusteri Photonics Finland ry, joka kehittää fotoniikka-alaa perustutkimuksesta uusien tuotteiden kehittämiseen ja markkinoille saattamiseen asti. Business Joensuu kehittää fotoniikan innovaatioekosysteemiä yhdessä EOS:n ja Photonics Finland:n kanssa.

Vuonna 2021 avautuvan uuden Photonics Business and Research Center Joensuun myötä kaupunki tavoittelee entistä suurempaa siivua vauhdilla kasvavasta alasta. Keskuksesta kaavaillaan Suomen houkuttelevinta fotoniikan keskittymää – uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen lähdettä tulevaisuuden alalla.

Haluatko tietää, mitä fotoniikan mahdollisuudet voivat tarkoittaa sinun yrityksellesi? Ota rohkeasti yhteyttä!