Itä-Suomen yliopistolla (UEF) on kampukset Joensuussa ja Kuopiossa.  Suomen monialaisin tiedeyliopisto on myös aktiivinen vaikuttaja innovaatiotoiminnan ja talouskasvun tukemisessa.   Monitieteellisestä yliopistosta yhteistyökumppanuutta hakeva yritys voi löytää kumppaninsa terveystieteistä, luonnon- ja metsätieteistä, filosofisesta tiedekunnasta tai yhteiskunnallisesta ja kauppatieteellisestä tiedekunnasta – tai tarvittaessa vaikka näistä kaikista.

Yhteistyötä painottaen

Tieteidenvälisyyttä painottava yliopisto hakee ratkaisuja tieteidenvälisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla neljään globaaliin haasteeseen. Tutkimushaasteina ovat:

  • Ikääntyminen, elintavat ja terveys
  • Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa
  • Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat
  • Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys

Tavoitteena on muodostaa profiilialueille yhteistyökumppaneiden kanssa avoimia innovaatioekosysteemejä, jotka mahdollistavat uudenlaisen toiminnan tutkijoiden, opiskelijoiden, yritysten, julkisten instituutioiden, järjestöjen ja kansalaisten kesken.

Toistaiseksi Itä-Suomen yliopisto on mukana innovaatioekosysteemeissä, jotka ovat:

  • Koulutusosaamisen yhteistyöverkosto Global Education Park Finland
  • Terveysosaamista, tutkimusta ja elinkeinoelämää yhdistävässä KuopioHealth-innovaatioekosysteemi
  • Biotalouden Green Hub
  • Fotoniikan osaamiskeskittymä