Joensuussa on 20 000 opiskelijaa, asukasmäärään suhteutettuna enemmän kuin yhdessäkään muussa Suomen kaupungissa. Koko maakunnassa noin 5 000 ihmistä tekee työtä koulutuksen eteen. Yritykset ja oppilaitokset ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään, nyt Joensuun seudulla mennään koulutuksen ekosysteemissä vieläkin pidemmälle.

Helposti lähestyttävä verkosto

Joensuussa kaikki on lähellä – perusasteen koulut, lukiot, Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Riveria. Ovet ovat auki myös niille yrityksille ja organisaatioille, jotka tarvitsevat yhteistyökumppaneita ja kehitysalustoja koulutukseen liittyvien innovaatioiden luomiseen ja testaamiseen. Tahtotilamme on vahva: oppimisen ja koulutuksen merkitys korostuu muuttuvassa maailmassa ja siinä muutoksessa Joensuu on kärkijoukoissa mukana.

Kyllä – näyttöjäkin jo on!

Joensuulainen digitaalisen oppimisen edelläkävijä Valamis auttaa NASAa asuttamaan Marsin. Etelä-Amerikkaan koulutusosaamisen yhteistyöverkostomme on solminut kansainvälisiä yhteyksiä ja kotiuttanut myös kauppoja. Koulutusliiketoiminnasta ja kehittämisen yhteistyöstä oli kyse siinäkin, kun Abloy pilotoi uutta lukitusteknologian ratkaisua Joensuun Nepenmäen koulussa. Teknologiayritys Sensire puolestaan käytti Joensuun Karhumäen alakoulua kehitysalustanaan sensoriteknologian ratkaisuissa, joissa tarkkaillaan lämmitystä, vedenkulutusta ja aurinkoenergian tuottoa. Sensorien antama tieto on oppilaiden saatavilla sähköisessä oppimisympäristössä ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi kestävän kehityksen opetuksessa.

Business Joensuu palveluksessasi

Joensuun kouluja avataan tutkimuksen ja kehityksen alustaksi. Koulutusviennin ponnisteluissa yhteistyöfoorumin ovet avautuvat Global Education Park Finlandissa. Osaavaa työvoimaa tarvitseville yrityksille on tarjolla koulutuspolkuja. Yrittäjämäisiä opiskelupolkuja luodaan kumppanien toiveiden mukaisesti. Seudun osaamispohja on laaja, osaamista yhdistelemällä väylä kansainvälisille markkinoille avautuu ketterämmin.