Pielisjoen halkoma symmetrinen kaupunki edustaa uuden ajan kestävää kehitystä ja ekologista kaupunkisuunnittelua. Se tarjoaa yhteistyön mahdollisuuksia myös yrityksille. Kokonaisuus rakentuu monesta eri osa-alueesta: useista asuinalueista, asemanseudusta, Tikkamäen terveyspuistosta, GreenPark-yrityspuistosta, liiketiloista, kaupasta ja palveluista, korkeakoulukampuksista, urheilu- ja virkistysalueista.

Älykäs Joensuu

Symmetrisen kaupungin suunnittelussa ja toteutuksessa läpileikkaava teema on vihreä kasvu – ympäristönäkökulmien huomioiminen ja kestävä kehitys. Kyse on innovatiivisista ratkaisuista, digitalisaation hyödyntämisestä, älykkäistä energiaratkaisuista, kiertotalouden oivalluksista, liikenteen vähäpäästöisyydestä – ekologisten ratkaisujen huomioimisesta kaikilla elämänalueilla. Joensuu kasvaa ja kehittyy yritysystävällisesti ihmisten elämänlaatua parantamalla ja ympäristön kuormitusta vähentämällä.

Kehitysalusta ja yhteistyön mahdollisuus

Kasvava Joensuu tarjoaa yrityksille mahdollisuuden osallistua uuden kehittämiseen. Kehitysalustoina toimivat esimerkiksi asuminen, liikkuminen, työskentely, vapaa-aika, jakamistalous ja kierrätys. Puurakentamisessa Joensuu näyttää mallia muille, kun Suomen korkein puukerrostalo valmistuu Pielisjoen länsirannalle vuonna 2019.  Opiskelija-asuntoyhtiö Joensuun Ellin taloon tulee 14 kerrosta. Kerrostalo toimii myös kehitysalustana – taloon asennettaan mittalaitteita, joiden avulla kerätään tietoa rakennuksen painumasta, huojunnasta sekä rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisestä toimivuudesta.

Joensuun prosenttitaide

Symmetrisen kaupungin rakentamisessa Joensuu juurrutti prosenttitaiteen osaksi Penttilänrannan asuinalueen rakentamista. Periaatteen mukaisesti prosentti rakentamisen kustannuksista käytetään taiteeseen. Alue muodostaa kokonaan uudentyyppisen keskustamaisen asuinalueen, jossa hyödynnetään monimuotoasumisen uusia malleja ja oivaltavia ratkaisuja. Alue on laajentunut ripeästi ja rakentajat – kuten myös alueelle muuttaneet asukkaat – ovat ottaneet prosenttitaitteen omakseen. Tutustu Penttilänrannan taiteeseen ja prosenttiperiaatteeseen!

Innovaatioalustoja, ole hyvä!

Joensuun seudulla on tarjota useita toiminnallisia kokonaisuuksia, joiden kautta yhteistyö mitä erilaisempien yritysten ja toimijoiden kanssa on mahdollista:

Yrityshautomo
Start Me Up -liikeideakilpailu
Joensuu City Challenge -innovaatiokilpailu 
Draft-ohjelma
Epic Challenge -ohjelma
GreenHUB 
Hiilineutraali Joensuu 2025
Sirkkalan energiapuisto
UEF Sm4rtLab
UEF SIB Labs