Joensuussa ilmastostrategiaa on toteutettu vuodesta 2010 lähtien. Tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali Joensuu vuoteen 2025 mennessä.

  • Kasvihuonepäästöjä vähennetään 60 % vuoteen 2007 verrattuna
  • Liikenteen päästöjä vähennetään, ja kaupunkilaiset liikkuvat yhä enemmän jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä
  • Energian loppukulutuksesta vuonna 2025 vähintään 90 % perustuu uusiutuviin energianlähteisiin
  • Energiankulutus vähenee vuoteen 2025 mennessä vähintään 25 % vuoden 2007 tasoon verrattuna
  • Jätteiden määrää vähennetään ja kierrätystä tehostetaan

Ilmastotavoitteella uutta liiketoimintaa

Joensuussa myös yritykset sitoutetaan mukaan ilmastotyöhön ympäristöosaamista tukemalla. Uutta yritystoimintaa ja työtä voidaan synnyttää esimerkiksi kiertotalousmallilla, jossa jätettä ei synny, vaan materiaalit ja niiden arvo säilyvät kierrossa.

Tervetuloa pilotoimaan!

Yrityksillä on paljon sellaisia palvelu- ja tuoteinnovaatioita, joiden testaamiseen ja ratkaisujen toimivuuden todentamiseen tarvitaan hyvä pilotointiympäristö. Sellainen pilotointiympäristö on Joensuun Tiedepuistossa Länsikadulla. Business Joensuun innovaatiokampus on jo vuosia tehnyt pieniä ja isoja ilmastotekoja – myös yhteistyössä yritysten kanssa.

Vihreä Business Joensuu

Vuonna 2012 Tiedepuistossa kaikesta jätteestä lähes 61 prosenttia meni sekajätteeksi. Asiaan kiinnitettiin huomiota, lajittelupisteet organisoitiin uudestaan ja viestintää tehostettiin. Vuonna 2014 sekajätteen määrä oli enää noin 8,6 prosenttia, energiajätteen osuus 41,8 prosenttia ja kierrätykseen menevän jätteen osuus jo 49,6 prosenttia.

Tiedepuiston katolla aurinkopaneelit tuottavat energiaa, reaaliaikaiset tuottoluvut näet tästä. Ympäristöajattelu on ulotettu myös toimitilojen energiatehokkuuteen, ruokahävikin pienentämiseen ja liikkumiseen. Autoilun sijasta työasiointiin on tarjolla lainafillareita, sähköpyörä ja sähköpotkulauta. Kampuksella on latauspiste kahdelle sähköautolle.

Hiilineutraali Joensuu 2025, lue lisää tavoitteista ja konkretiasta myös täältä: