Hankkeen ensisijainen tavoite on kehittää yritysten Aasian liiketoimintaosaamista tarvepohjaisilla kohdemarkkina- ja vientiosaamisen koulutuksilla, joiden oppia sovelletaan käytäntöön kohdemaihin Kiinaan, Taiwaniin, Etelä-Koreaan ja Japaniin, sekä tarvepohjaisesti myös muualle Aasiaan suuntautuvilla opinto- ja tutustumismatkoilla. Hankkeessa bisnes- ja toimintakulttuuriasiantuntijoina toimivat syntyperäiset Suomeen asettuneet liiketoimintaexpertit, jotka toimivat yrittäjinä ja tarjoavat viennin asiantuntijapalveluja Aasian markkinoista kiinnostuneille yrityksille.

Hankkeen toinen tavoite on uusien syntyperäisten Aasian liiketoimintaosaajien löytäminen ja perehdyttäminen suomalaisyritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämisen kehittämistoimintaan kohdealueelle. Tavoitteena on vähintään yhden uuden kohdemaakohtaisen vientiasiantuntijan löytyminen ja palveluliiketoiminnan käynnistyminen näiden toimesta yritysten Aasian vienninedistämistoimintaan, tai asiantuntijoiden työllistyminen hankkeen toiminta-alueelle vientiä harjoittaviin yrityksiin.

Hanke hakee toimintaan mukaan 15 yritystä, jotka ovat kiinnostuneet Aasian markkinoista, ja joilla on riittävät valmiudet kansainvälistymiseen ja vientikaupan toteuttamiseen hankkeen kohdealueelle.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2017-31.10.2019.