Wenet-verkosto kokosi yhteen Itä-Suomen kestävän energian yritykset ja toimijat.

Pohjoiskarjalaista puuenergiaosaamista ja tuotteita on viety maailmalle 2004 alkunsa saaneen Wenet-verkoston kautta. Wenet on nyt laajentunut koko Itä-Suomeen ja käsittämään koko kestävän energian. Ylimaakunnallisena yhteishankkeena on käynnistymässä vientiverkosto, Wenet Centre.

Hankkeessa luotiin itäsuomalaisten yritysten ja toimijoiden vahvuuksiin perustuva verkosto, joka tarjoaa täyden palvelun kestävän energian kokonaisratkaisuja ja jolla näin parannetaan yritysten ja toimijoiden kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä kansainvälisillä markkinoilla. Vientiverkostolla parannetaan yritysten ja toimijoiden kilpailukykyä kasvavilla mutta kiristyvillä kestävän energian markkinoilla.

Hankkeen hallinnointi
JOSEK koordinoi Wenet-verkoston toimintaa, ja osatoteuttajina olivat Pohjois-Karjalan, Mikkelin ja Savonia-ammattikorkeakoulut sekä Kajaanin yliopistokeskus. Hanketta rahoittivat myös Itä-Suomen maakuntaliitot ja EU:n aluekehitysrahasto EAKR.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 2009–2010 lähes puoli miljoonaa euroa. Hanke rahoitettiin Itä-Suomen maakunnallisten liittojen EAKR-ohjelmasta. Omarahoitusosuudesta vastasivat toteuttajien lisäksi osallistuvat yritykset, seudulliset kehittämisyhtiöt ja kunnat.

Toteutus
Hankkeessa keskityttiin verkoston tuotteiden ja palvelujen kansainväliseen yhteismarkkinointiin, kansainvälisyyttä tukevien vientihankkeiden valmisteluun ja toteutukseen sekä ammattilaisvierailujen järjestämiseen Itä-Suomeen.

Wenet-verkoston ytimessä toimivat Metsäntutkimuslaitos, alueen yliopistot ja ammattikorkeakoulut ja metsäkeskukset sekä EFI. Mukana oli lähes 30 kestävän energian yritystä ja yli 15 organisaatiota Itä-Suomen lisäksi muualtakin Suomesta.

Yhteisellä osaamisella ja teknologialla kyettiin kattamaan esimerkiksi koko puuenergian hankinta-, kuljetus- ja käyttöketju ”kannolta kattilaan” ja lisäksi laitos- ja kaukolämpöratkaisut, tuhkan palautus lannoitteeksi sekä näihin liittyvät tutkimus- ja koulutuspalvelut aina ympäristönvaikutus- ja päästöselvityksiin