Hankkeessa kannustetaan innovoimaan ja kokeilemaan uusia liiketoiminnan osa-alueita sekä rakentamaan vertaistukiverkostoja niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin.

Yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille järjestetään alueellisia verkostoitumismahdollisuuksia ja valmennusta tarpeiden mukaisesti. Lisäksi osaamistaan voi lähteä kehittämään hankkeessa avautuvan kansainvälisen yhteistyön kautta, ja löytää sparrauskaveriksi kansainvälisen vertaismentorointiparin.

Osallistuminen toimintaan on yrittäjälle maksutonta. Paikalliset tilaisuudet ja valmennukset ovat avoimia kaikille. Kansainväliseen toimintaan valitaan osallistujat (maksimissaan 12) Pohjois-Karjalasta kevyen hakuprosessin kautta. Hakujen avautumisesta tiedotetaan myöhemmin.

Hankkeessa on toteutuskumppaneita Suomesta (Pohjois-Karjalasta ja Lapista), Ruotsista, Islannista, Irlannista, Skotlannista ja Shetlannista. Pohjois-Karjalassa toteuttajia ovat Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy ja Karelia-ammattikorkeakoulu sekä yhteistyökumppanina Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry.

Projekti on kolmivuotinen ja rahoitettu EU:n Pohjoisen Periferian ja Arktisten alueiden ohjelmasta.