Päätavoitetta tarkentavat osatavoitteet ovat:

  • kohdeyritysten tietoisuus tarjolla olevista kriisirahoitusmahdollisuuksista ja palveluista lisääntyy
  • kohdeyritykset hakevat aktiivisesti tarjolla olevia rahoituksia ja palveluja
  • kohdeyritysten liiketoimintaan löydetään ja kehitetään uudistavia ratkaisuja
  • vältetään kohdeyritysten ajautumista konkursseihin
  • vältetään kohdeyritysten irtisanomistilanteita
  • kohdeyritykset ovat kilpailukykyisiä koronaepidemista aiheutuneen poikkeustilanteen normalisoiduttua
  • kohdeyritykset sopeutuvat paremmin erilaisiin muutostilanteisiin

Kohderyhmänä ovat Business Joensuun toimialueella Joensuussa, Ilomantsissa, Outokummussa ja Polvijärvellä:

  • matkailun, ravitsemusalan, kaupan ja palvelualojen yritykset sekä
  • alle kolme vuotta vanhat start up -yritykset

Projektin hallinnoijana toimii Business Joensuu Oy.

Projektin toteutusaika on 15.4. – 31.12.2020. Projektia rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) määrärahoilla. Projektin kokonaisbudjetti on yhteensä 98 000 euroa, josta ESR:n ja valtion rahoitus on yhteensä 98 000 euroa (100 %).