Hankkeessa kehitetään ja hyödynnetään digitaalisia työkaluja ja toimintatapoja, joilla:

  • opastetaan pieniä yrityksiä ensimmäisten ulkopuolisten työntekijöiden palkkaamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • toteutetaan onnistuneita osaajien rekrytointeja
  • luodaan pk-yrityksille positiivista yrityskuvaa
  • kehitetään pk-yritysten henkilöstöjohtamisen taitoja
  • parannetaan valmistumassa olevien opiskelijoiden työnhakutaitoja.

SMErec -hanketta toteutetaan kahdella talousalueella: Joensuun ja Turun seuduilla. Yhteistyötä tehdään Belgiassa, Saksassa ja Hollannissa samaan aikaan toteutettavissa vastaavantyyppisissä hankkeissa.