Projektissa kartoitetaan Pohjois-Karjalassa olevat aktiiviset audiovisuaalisen alan toimijat, joita ovat alan yritykset, freelancerit ja opiskelijat. Toimijoista kootaan toimijalistaus, jonka tehtävänä on edesauttaa työvoiman löytämistä erilaisten audiovisuaalisten töiden tarpeisiin. Tätä listausta hyödynnetään edesauttamaan Karjalan Tasavallan ja Pohjois-Karjalan audiovisuaalisen alan yhteistyön lisäämistä ja kehittymistä.

Projektin toinen tehtävä on kartoittaa kuvauspaikkoja Suomessa, Pohjois-Karjalan alueella ja venäläisten toimesta Venäjän Karjalassa. Kuvauspaikoista tehdään standartisoitu location scout -kuvapankki, jonka tehtävänä on toimia markkinointimateriaalina yhteisen Karjalan kuvauspaikoista.

Projekti on kaksivuotinen, ja ensimmäisenä vuonna mukana on Business Joensuu Oy.

Projektin kokonaisbudjetti on 425 184 euroa.