Yrityksiä avustettiin ja tuettiin esimerkiksi hankesuunnitelmien ja rahoitushakemusten laatimisessa, yrityksen pitkäjänteisessä ja strategisessa kehittämisessä, tuoteideoiden arvioinnissa, tuote- ja menetelmäkehityksessä sekä kontaktien ja verkostojen luomisessa.

Projekti oli neljän pohjoiskarjalaisen kehittämisorganisaation yhteispanostus, jossa Joensuun Tiedepuisto Oy toimi hankkeen hallinnoijana ja osatoteuttajana. Projektin muut osatoteuttajat olivat Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI ja Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES.

Hankkeen päärahoittajana oli Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (EAKR) ja osarahoittajina toteutuksesta vastaavat kehittämisyhtiöt.

Avaa tästä ”Uuteen lentoon uudistumalla” -esite