Palautteen perusteella yrittäjät pitivät tärkeinä kansainvälisen matkailun kasvattamista, matkailukeskittymien kilpailukyvyn parantamista, tapahtumamatkailun kehittämistä sekä maakunnan matkailun kehittämisresurssien ohjaamista suurimpiin kokonaisuuksiin.

Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015–2017 -hankkeen tavoitteena on yhteisten toimenpiteiden kautta toimialan liikevaihdon, työllisyyden ja investointien kasvattaminen Pohjois-Karjalassa. Tavoitteisiin tähdätään suuntaamalla hankkeen kautta osaamista ja resursseja matkailuyritysten kansainväliseen tuote-kehitykseen, yrityskohtaisten investointien ja kehittämistoimien aktivointiin sekä tapahtumamatkailun edistämiseen. Hanke toteutetaan 1.1.2015–31.12.2017, ja sen sisällöllinen toteutus on jaettu neljään työpa-kettiin.

Hankekokonaisuuden koordinoinnista ja hallinnoinnista sekä maakunnan matkailun kasvupaketista vastaa Karelia Expert Matkailupalvelu Oy. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy vastaa Joensuun seudun matkailun kasvupaketista, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI Keski-Karjalan osuudesta sekä Pielisen Karja-lan Kehittämiskeskus Oy PIKES Pielisen Karjalan alueesta. Esitetyllä neljällä työpaketilla saavutetaan yhteistyömalli, jolla selkeytetään ja tehostetaan seudullisten elinkeinoyhtiöiden sekä Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n välistä työnjakoa maakunnan matkailuelinkeinon edistämiseksi. Yrittäjien kanssa tehtävä kehitys- ja yhteistyö on hankkeessa erittäin näkyvässä roolissa, ja alueellisesti sitä toteutetaan seudullisten yrityskehittäjien kanssa.

Hankkeen määrällisinä tavoitteina sitoudutaan Pohjois-Karjalan matkailun teema- ja toimenpideohjelman tavoitteisiin:
– Matkailun rekisteröity majoituskapasiteetti kasvaa keskimäärin 3 % vuodessa
– Majoitustoiminnan käyttöaste kasvaa keskimäärin 5 % vuodessa
– Matkailutoimialan liikevaihto kasvaa keskimäärin 5 % vuodessa
– Matkailun työpaikat kasvavat keskimäärin 3 % vuodessa

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1.827.404 €. Hankkeen rahoitus koostuu Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-tuesta (70 %), kuntarahoitusosuudesta (14 %) sekä yritysrahoituksesta 16 %.

Hankkeen englanninkielinen nimi on ”The Growth Program of Travel Business 2015-2017”