Päärahoittaja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (EAKR)

Toteutusyhteistyö

Hallinnoija: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat

  • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
  • Luonnonvarakeskus LUKE
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
  • Business Joensuu Oy

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena on konkretisoida Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon maakunnan sekä Naganon Inan kaupungin välille lokakuussa 2019 solmittujen kahden metsäbiotalouden laaja-alaisen kehittämisyhteistyöaiesopimuksen toteutumista. Projektissa rakennetaan, kehitetään ja vakiinnutetaan alueiden välistä monipuolista yhteistyötä metsätalouden kehittämiseksi Japanissa.

Projekti tukee pohjoiskarjalaisten metsäbiotalousalan yritysten ja alueen tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatioiden monipuolisen yhteistyön käynnistymistä Japaniin, ja näiden tuotteiden, palvelujen, asiantuntemuksen ja osaamisen viennin vauhdittamista maahan.

Vastavuoroisesti avustetaan japanilaisen asiantuntemuksen, osaamisen ja yritysten saattamista yhteistyöhön pohjoiskarjalaisten toimijatahojen kanssa. Lisäksi edistetään japanilaisten metsäbiotalouden investointien saamista Pohjois-Karjalaan.

Hankkeen kaikessa toiminnassa tavoitellaan vähähiilisyyttä ja digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toimenpiteet

Projekti jakautuu neljään työpakettiin:

Työpaketti 1: Alueiden välisen yhteistyön rakentaminen. Vetovastuu: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Työpaketti 2: Yritysyhteistyön ja -verkostojen rakentaminen. Vetovastuu: Business Joensuu Oy yritysyhteistyön ja Karelia-ammattikorkeakoulu verkostojen rakentamisen osalta.

Työpaketti 3: Koulutuksen kehittämispalveluiden rakentaminen ja tuotteistaminen. Vetovastuu: Karelia-ammattikorkeakoulu, ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria.

Työpaketti 4: Tutkimusyhteistyön ja -verkostojen rakentaminen. Vetovastuu: Luonnonvarakeskus (Luke)

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy pohjoiskarjalaisen metsäbiotalouden vientiä ja verkostoja Japaniin Naganon alueelle.  Vastavuoroisesti projektin tuloksena avustetaan japanilaista osaamista, asiantuntemusta ja yrityksiä yhteistyön rakentamisessa ja verkostoitumisessa pohjoiskarjalaisten toimijatahojen kanssa, joka jatkossa mahdollistaa myös japanilaisia metsäbiotalouden investointeja Pohjois-Karjalaan.

Projektin budjetti ja toteutusaika

EAKR rahoitus 789 825 €.

Projektin toteutusaika on 1.10.2020 – 31.3.2023.