Pohjois-Karjalan elinkeinopoliittisen Venäjä-ohjelman tavoitteena oli Venäjälle ja Venäjältä Suomeen suuntautuvan liiketoiminnan edistäminen, yritysten palvelutarpeisiin vastaaminen sekä Venäjän-kauppaa käyvän yritysjoukon laajentaminen Pohjois-Karjalassa. Hankkeen tavoitteena oli myös luoda ja vakiinnuttaa uusi maakunnallinen yrityspalvelumalli sekä kehittää Niiralan kansainvälisen rajanylityspaikan logistista asemaa.

Venäjä-ohjelman tuloksena Pohjois-Karjalaan syntyi pysyvä Venäjän liiketoimintojen yrityspalvelu. Hankkeen toimenpiteitä olivat yritysten yleis- ja erityisneuvonta, Niiralan logistiikkakeskuksen toimintamallin kehitys ja markkinointi, viranomaissuhteiden ylläpito ja kehittäminen Venäjällä, elinkeinopoliittisen Venäjä-foorumin perustaminen sekä maakunnan Venäjä-strategian luominen. Osa projektin rahoituksesta tuli Euroopan aluekehitysrahastosta ja tämä mahdollisti toimenpiteiden toteuttamisen koko Venäjän alueella. Venäjä-ohjelma päättyi vuoden 2010 lopussa.

Yrityspalveluesite pdf:nä (584 kb) >>

Pohjois-Karjalan elinkeinopoliittinen Venäjä-strategia 2015 (pdf 700 kb) >>