Osaava rekrytointi – Uudistuva työ -projektin tavoitteena on saada osaavaa työvoimaa alueen yrityksiin. Lisäksi projekti antaa työkaluja yrityksien rekrytointiosaamisen kasvattamiseksi niin, että yrityksen kasvu mahdollistuu.

Projektissa myös vaikutetaan kohtaanto-ongelmaan ja varmistaa aktiivisesti toimivan alueellisen verkoston alueen yritysten rekrytointivalmiuksien parantamiseksi ja osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi Joensuun seudulla. Tämä varmistetaan eri keinon niin, että Joensuun seudun yritykset saavat lisää osaavia työntekijöitä ja mahdollistavat yrityksensä kasvun tästä näkökulmasta. Lisäksi yritykset saavat koko rekrytointiprosessissa tarvittavaa osaamista. Projekti myös tuo uusia ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan ja valmistaa yrityksiä tulevaisuuden työelämään sekä ennakoimaan tulevaisuuden työntekijätarvettaan. Projekti myös selkeyttää alueen toimijoiden keskinäistä työnjakoa sekä luo uusia ja sujuvia palvelupolkuja yrityksille.

Projektin toteutusaika 1.10.2020 – 31.3.2023.

Projektia osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus, rahoituksen osuus 80 % eli 783 868 €. Projektin kokonaisbudjetti on 979 836 €.

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen