Tärkeimpänä tavoitteenamme on edistää Joensuun seudulla ammattitaitoisen osaavan työvoiman saatavuutta sekä yrittäjyyttä joustavasti, ketterästi ja reagoivasti.

Edistämme yritysten tarpeiden ja koulutuksen kohtaamista, jotta työpaikkoja syntyisi ja yritykset saisivat osaavia työntekijöitä. Lisäksi edistämme yrittäjyyden uusia muotoja. Hankkeesta on mahdollista saada tukea myös yritysten omistajanvaihdostilanteisiin.

Yhtenä käytännön toimenpiteenä on ”Mestari – Kisälli -koulutustehdas”, jota toteutamme yhteistyössä työvoimahallinnon rinnakkaishankkeen sekä koulutuksen järjestäjien kanssa. Mallin avulla siirretään työtehtävien vaatimaa ammattitaitoa sekä yrityksen hiljaista tietotaitoa tulevalle työntekijälle. Työnhakijan osaamista syvennetään tai ammattitaitoa laajennetaan kisällikoulutuksella. Vastaavasti yrityksille on suunnattu mestari/työpaikkaohjaajakoulutusta, johon osallistuvat toimivat yrityksessä työssäoppimassa olevien kisällien työpaikkaohjaajina. Mestari-Kisälli -koulutustehdas on todettu toimivaksi ja työllistämistä edistäväksi malliksi jo mm. Keski-Karjalassa.

Hankkeen toteutusaika 1.9.2017–30.9.2020.

Hankkeen toteuttaja on Business Joensuu Oy.

Projektia osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Facebook-sivu: Osaajia Pohjois-Karjalaan