Yritysten kilpailukyvyn kehittämisessä yhtenä tärkeänä osa-alueena on osaamisen kehittäminen. Yritysten osaamisen kehittämistarpeista suuri osa painottuu tuottavuuden, johtamisen ja digitalisaation hyödyntämisen osa-alueille. Myös vihreän kasvun mahdollistamien muutosten läpivientiin yrityksissä tarvitaan lisäosaamista.

Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten tuottavuutta, johtamista ja digitalisaation hyödyntämistä tarjoamalla yrityskohtaisia valmennuksia, asiantuntijapalveluja ja koulutuksia. Toimintamallin lähtökohtana on strategialähtöinen kehittäminen, jossa ensin tarkistetaan yrityksen strategian/liiketoimintasuunnitelman ajantasaisuus ja siitä johdetut kehittämistoimenpiteet. Osaamiseen liittyvät kehitystoimenpiteet pitää olla valitun strategian/liiketoimintasuunnitelman mukaisia ja tukea yrityksen kilpailukyvyn ja kasvun kehittymistä. Yhtenä hankkeen tavoitteena on myös lisätä yritysten verkostoitumista, siten että muodostuu erilaisia yhteistyömalleja, yritysten toisilta oppimista, benchmarkkausta, jne.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016-31.12.2017.