Hankkeella hyödynnetään tämä potentiaali metsäbiotalous- sekä materiaalit ja teknologiatoimialoilla uusiksi kasvaviksi ja kansainvälistyviksi yrityksiksi. Hanke toimii kuitenkin monialaisesti rajaamatta asiakkaita pois muilta aloilta jos kasvun ja kansainvälistymisen tunnusmerkit täyttyvät.

Oasis StartUp -hankkeen päätavoite on kehittää uusia ja kasvavia kansainvälistyviä yrityksiä Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toiminnallisten painopisteiden mukaisesti. Hanke koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:

  • Suomen paras innovatiivinen ja yhteisöllinen kasvuyritysympäristö, joka tukee uusien yritysten ja työpaikkojen syntyä alueelle.
  • Nuorten, alle kolme vuotta toimineiden yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä kannattavan kasvun aikaansaaminen yhteistyössä Pohjois-Karjalassa toimivien elinkeinoyhtiöiden kanssa.
  • Tutkimuslähtöisten liikeideoiden kaupallistaminen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Karelia ammattikorkeakoulun kanssa.
  • Businessenkeli- ja pääomasijoittajaverkostojen rakentaminen nuorten yritysten tueksi. Lisäksi hyödynnetään kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusinstrumentteja aloittavien yritysten rahoitusjärjestelyissä.
  • StartUp-rahaston perustamisen edellytysten selvittäminen ja sen perusteella perustaminen aloittavien yritysten rahoittamiseen. Rahaston kautta voidaan turvata yritysten liiketoiminnan laajentamiseen sekä kansainvälistymiseen liittyvä pääomittaminen.

Hankkeen kesto on 1.6.2015-31.5.2018.