Projektissa kehitetään ja tarjotaan yrityksille Fast track -palvelu, jolla nopeutetaan uusien tuotteiden alkuvaiheen kehitystyötä, pienennetään kehitystyön riskiä ja siten madalletaan yrityksen kynnystä uusiutua. Invest-in-toimenpiteissä tavoitteena on maakunnan metsäbio- ja kiertotalouden investointien kasvu ja uusien yritysten sijoittuminen Joensuun seudulle. Projektin toimenpiteet muodostuvat kahdesta työpaketista, joissa muita läpileikkaavia tavoitteita ovat jalostusarvon nostaminen ja digitaalisuus.

Hankkeen toteutusaika on 01.06.2020 – 31.7.2022.

Hankkeen kokonaisbudjetti 350 000 euroa, josta EAKR- ja valtion rahoitus on 262 500 euroa.