Toimenpiteitä varten jokaisen yrityksen kanssa tehdään yrityskohtainen asiakashankintasuunnitelma, jossa käydään läpi kattavasti kaikki mahdolliset asiakashankinnan kanavat ml. kaikki myynnin, markkinoinnin ja mainonnan keinot. Hankkeessa on mukana seitsemän yritystä Joensuun ja Kontiorannan alueelta.

Yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet sisältävät mm. verkkosivujen, markkinointivideoiden ja muiden markkinointimateriaalien tuottamista, verkkokurssien suunnittelua ja tekemistä sekä sähköisten asiakashallintajärjestelmien kehittämistä.

Yrityskohtaisten kehittämistoimenpiteiden lisäksi hankkeessa toteutetaan yhteisiä, eri teemoihin keskittyviä koulutuksellisia verkostoitumis- ja työpajatilaisuuksia.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016–31.3.2018.

Budjetti on 167 000 €.

Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja yritykset.