Tavoitteena on hakea matkailuun kasvua kansainvälisiltä ja kotimaisilta markkinoilta sekä kasvattaa alueen matkailuinvestointeja. Alueen yritysverkostoa kehitetään muodostamaan yhtenäinen resort-tyyppinen matkailun vetovoimakohde yksittäisten toimintojen sijaan.

Projektin toteutusaika: 1.9.2020 – 31.12.2022

Projektin rahoitus: EAKR 457 025 €

Projektin tavoitteet

  • Kartoittaa ja löytää Joensuun seudulta noin viisitoista matkailuyritystä, tuotetta, palvelua tai kohdetta, jotka mukailevat ja vastaavat Suomen matkailuteollisuuden keskeisimpiä muutosajureita.
  • Määrittää näiden yritysten tai kohteiden keskeisimmät investointitarpeet.
  • Määrittää näiden yritysten tai kohteiden keskeisimmät kasvuun tarvittavat kehittämistoimenpiteet sekä kansainvälisen että kotimaan matkailun osalta, jotta resort-tyyppisen palvelukokonaisuuden syntyminen Joensuuhun mahdollistuu.