MASON – Mainstream Socio-cultural Dynamics to Enhance NLLLS (National Lifelong Learning Strategies)
MASON – Elinikäisen oppimisen asialla

Josekin roolina oli tarkastella teemaa elinkeinoelämän, lähinnä pk-yritysten näkökulmasta, sekä kertoa kehittämisyhtiön näkökulmasta pk-yrityksille toteutetuista koulutuksista ja kehittämisestä. Projektissa oli käytössä e-Demos–portaali, jota hyödynnettiin uusien elinikäisen oppimisen politiikkoja edistävien asioiden kehittämiseen, mainostamiseen, keskustelemiseen ja pohdiskeluun Euroopassa.

Projektissa vaihdettiin kokemuksia elinikäisen oppimisen asianosaisten, esim. toteuttajien ja politiikan suunnittelijoiden kesken. Projektin oletus oli, että elinikäisen oppimisen kehityspolku on paljolti riippuvainen sosiokulttuurisista ja taloudellisista dynamiikoista, jotka muovaavat toimintaprosesseja. Tavoitteena projektissa oli tukea yhtenäisten ja monipuolisten elinikäisen oppimisen strategioiden ja politiikkojen aikaansaamista ja toteuttamista kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Projektin toteutusaika oli 1.3.2011–28.2.2013.
Projektin hallinnoija: Kreikka, muut partnerit: Bulgaria, Espanja, Puola, Saksa, Slovakia ja Suomi.

Projektista lisää: http://promitheas.iacm.forth.gr/mason 
e-demos keskusteluportaali: http://e-demos.iacm.forth.gr/