Hankkeen päätavoitetta tarkentavat osatavoitteet olivat seuraavat:

• Maakunnallinen yhteinen näkemys ja toimenpiteet monialaiseen luovien alojen kehittämiseen
• Lisää työtä yrityksille ja yhteisöille
• Luovien alojen sektoreiden systemaattinen kehittäminen monialaisuus huomioiden
• Uusia businessmahdollisuuksia, kumppanuuksia ja yhteistyötä luovien alojen ja muiden toimialojen yritysten välille
• Eri toimijoiden yhteinen näkemys ja sitoutuminen luovien alojen ”kasvuohjelma” -tyyppisen toiminnan jatkolle hankkeen päättymisen jälkeen

Hankkeen toimenpiteet:

• Perustetaan sitoutunut ja aktiivinen luovien alojen työryhmä, jossa on mukana yrityksiä, yhdistyksiä, rahoittajia, kehittämistoimijoita ja oppilaitosedustajia, sis. myös muiden toimialojen yrityksiä.
• Järjestetään työryhmän kokoontumiset (arviolta 5 tapaamista hankkeen aikana).
• Järjestetään luovien alojen monialaiset verkostotapaamiset ja niiden yhteydessä businessideakilpailu (4 kertaa hankkeen aikana).
• Suunnitellaan ja valmistellaan sekä pilotoidaan luovien alojen ”kasvuohjelma” -tyyppinen toiminta.

Hankkeen hallinnoijana ja vastuullisena toteuttajana toimi Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy. Projektin yhteistyössä olivat mukana myös Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy PIKES, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI, Karelia ammattikorkeakoulu Oy ja Joensuun Tiedepuisto Oy.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myönsi hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta. Hankkeen toinen rahoittaja oli Joensuun Seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä – rakennerahasto-ohjelman toimintalinja 2 erityistavoitteen 5.1. ”Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen” mukainen. Hanke tuki POKAT2017-maakuntaohjelman tavoitteita vahvistamalla yritystoiminnan kilpailukykyä sekä kannustamalla luovien alojen ja matkailun toimijoita monialaiseen yhteistyöhön.

Hankkeen toteutusaika oli 1.11.2014-30.04.2016.

Projektin tilaisuuksia