Aluetalouden näkökulmasta pk-sektorin yrityksille on suuri merkitys, miten kunta hankintansa toteuttaa. Hankintojen vaikuttavuutta saadaan lisättyä strategisella ohjauksella ja yhteisellä tahtotilalla. Julkisen sektorin on tärkeää uudistaa hankintakäytäntöjään myös yritysten näkökulma huomioiden. Keskeistä strategiatyössä on hankintaosaamisen kehittäminen, paikallisen elinvoimaisuuden edistäminen, hankintojen laadun ja kustannustehokkuuden vahvistamiseen sekä sosiaalisten, innovatiivisten, ympäristö ja yritysvaikutusten huomioiminen.

Hankintojen kuntokartoituksella selvitettiin keskeiset kehittämiskohteet. Kuntokartoitus tehtiin sähköisin kyselyin ja haastatteluin. Hankintaohjelmatyössä kuntien johtoryhmät työstivät hankintaohjelman sisällön projektipäällikön johdolla. Yrityksille ja tilaajataholle järjestävissä työpajoissa osallistettiin ja sitoutettiin hankintoihin osallistuvat osapuolet hankintastrategiaan. Hankintastrategia hyväksyttiin kunnanhallituksessa.

Projektin hallinnoijana ja vastuullisena toteuttajana toimi Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy. Projektin toteutus tapahtui tiiviissä yhteistyössä kunnan ja paikallisten yritysten kanssa.

Hankkeen rahoittajana toimi JOSEK Oy.

Hankkeen toteutusaika oli 1.9.–31.12.2015.