Projektin asiantuntijapalvelussa käydään läpi yrityksen kokonaistilanne muuttuneessa toimintaympäristössä sekä laaditaan yrityksen kanssa yhdessä toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on uudistaa yrityksen liiketoimintaa käytännönläheisesti niin, että yrityksen kasvu ja kilpailukyky mahdollistuu tulevaisuudessa. Yritystä tuetaan valmistelemaan uusia kehittämisprojekteja tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämiseksi sekä hakemaan niiden toteuttamiseksi julkista rahoitusta. Lisäksi haetaan yrityksen tarpeisiin soveltuvia tapoja hyödyntää tarjolla olevia TKI-palveluja ja osaamista sekä kannustetaan yrityksiä kokeilemaan erilaisia käytäntöjä esimerkiksi opinnäytetöiden ja harjoittelujen kautta.

Projektissa autetaan ja ohjataan myös taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneita yrityksiä uudelle kasvu-uralle. Yrityksen kanssa käydään läpi edellytykset liiketoiminnan jatkumiselle, laaditaan selviytymissuunnitelma sekä tuetaan yritystä vakauttamaan taloustilanne, tehostamaan nykyistä liiketoimintaa sekä mahdollisesti löytämään korvaavaa liiketoimintaa toiminnan turvaamiseksi.

Lisäksi projektissa toteutetaan yrityskohtaisia koulutuksia ja valmennuksia teemoista, jotka tukevat yrityksen liiketoiminnan, tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämistä sekä aktivoidaan yrityksiä hyödyntämään koronaepidemian tarjoamia mahdollisuuksia ja markkinamurrosta liiketoiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa.

Projektin palveluun voivat hakea kaikki Joensuun, Outokummun, Polvijärven, Ilomantsin ja Heinäveden yritykset, joilla on halua kasvattaa ja kehittää liiketoimintaansa.

Linkki asiakkaille.

Koronan jälkeen uuteen kasvuun- projektin rajoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Business Joensuu. Projektin kokonaisbudjetti on 389 700 eur, josta Euroopan Unionin aluekehitysrahaston ja Suomen valtion rahoitus on 311 760 euroa.

Projektin toteutusaika on 1.9.2021 – 28.2.2023.