Nämä hyödyt konkretisoidaan laskemalla saavutettava etu sijoittuvan toiminnan kannattavuudelle ja vaikutus CO2-päästöihin. Tätä informaatiota kunnat voivat käyttää uusia yrityksiä hakiessaan.

Toisena tavoitteena on maakunnallisten sivuvirtojen ja jätemateriaalin jalostus tuotteiksi. Erityisenä fokuksena on pk-yritysten puusivuvirrat. Pilotoidaan raaka-ainepohjaan sopivia ja jo kehitettyjä tuotteita, mitkä sopisivat raaka-ainepohjaltaan paikallisesti valmistettavaksi. Selvitetään jalostusmahdollisuuksia, teknologiaa ja investointien edellytyksiä.

Ratkaisuja haetaan yhteistyössä yritysten, Pohjois-Karjalan kuntien ja kehitysyhtiöiden kanssa. Uusien ratkaisujen kehittäjät, yritykset ja yhteisöt pyritään verkottamaan maakunnallisten yritysten kanssa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 299 320 euroa, josta EU- ja valtion rahoitus on 209 524 euroa.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2018–30.6.2020.