Venäläisten asiakkaiden merkitys elinkeino- ja talouselämälle on erityisen merkittävä Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Joensuun talousalueen tulee kyetä vastaamaan venäläisten asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin osana palvelutarjontaa. Tarvitsemme määrätietoista otetta venäläisille asiakkaille suunnattujen palvelutuotteiden ja palvelurakenteiden kehittämiseksi.

Konkreettiset toimenpiteet
1) Kohderyhmän (venäläinen asiakas) asiakastarpeiden kartoittaminen
2) Yhteisen palvelustandardin luominen
3) Yritysten välisten yhteistyöverkostojen rakentaminen
4) Uusien, vetovoimakohteiden kehittäminen ja näiden pilotointi

Hanke toteutettiin 21.5.2012-31.3.2014.