Osaamisintensiiviset ICT-yritykset tarvitsevat osaavaa henkilöstöä toimintansa kehittämiseen ja kasvuun. Tätä tuetaan mm. avustamalla kokeneiden ICT-osaajien rekrytoinnissa sekä nykyisen henkilöstön osaamista kehittämällä.

Alan toimijoiden sisäisiä sekä ICT-yritysten ja eri toimialojen yritysten välisiä verkostoja ja yhteistyötä rakennetaan ja kehitetään erityisesti digitaalisuutta tukevien ratkaisujen osalta.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2015-31.12.2016.

Hankkeen kokonaisbudjetti 250 000 euroa, josta EU- ja valtion rahoitus on 175 000 euroa.