Osallistuminen projektin toimenpiteisiin sisältää mahdollisuuden seuraaviin osa-alueisiin:

  • yrityksen strategian kirkastaminen ja päivittäminen
  • avustaminen liiketoimintasuunnitelman tekemisessä tai päivittämisessä
  • yrityksen kehittämissuunnitelmien laatiminen
  • avustaminen tuotteiden ja tuotannon kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa
  • avustaminen kehittämis- ja investointiavustushakemusten laatimisessa sekä tarvittaessa rahoitusneuvotteluihin osallistuminen
  • myynnin ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen sekä markkinatietämyksen lisääminen erityisesti Euroopasta, Venäjältä ja Barentsin alueelta
  • projektiaikainen seuranta yrityksen tahtotilan mukaisesti
  • osallistuminen projektin järjestämään seminaari- ja foorumitoimintaan

Lisäksi projektiin osallistuvilla yrityksillä on mahdollisuus ottaa osaa erikseen sovittaviin projektin järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin projektin tukemin hinnoin (tukiosuus on yritykselle de minimis -tukea).

Tällaisia ovat mm.:

  • kansainväliset messuosallistumiset
  • yritysryhmäkohtaiset laajemmat koulutus- ja valmennustilaisuudet

Projektin päärahoittajana toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahaston varoista. Koko maakunnan kattavan projektin toteuttajina ovat Joensuun Tiedepuisto Oy, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES ja Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI.