Projektin vastuutahona toimi Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia ja partnereina Joensuun Seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy ja Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy. Asiantuntijapartnerina on Geologian Tutkimuskeskus.

Projektin varsinaisia kohderyhmiä olivat suunnitellun geopark-alueen kunnat, matkailualan yritykset, matkailualaa tukevat yritykset, yhdistykset, oppilaitokset, museot ja muut kulttuuriorganisaatiot. Välillisesti projektin tuloksista hyötyvät Pohjois-Karjalaan tulevat matkailijat, maakunnan matkailua kehittävät organisaatiot ja kivialan ja geologian harrastajat.
Toteutusaika oli 1.11.2013–31.10.2014.

JOSEK Oy osallistui hankkeen toteutukseen 1.11.2013–31.5.2014 välisenä aikana seuraavasti:

informoi ja neuvottli kaavaillun geopark-alueen kuntien, alan organisaatioiden ja toimijoiden sekä yrittäjien kanssa näiden valmiudesta tukea Pohjois-Karjalaan suunnitellun geoparkin hakemista Euroopan Geopark -verkoston jäseneksi ja tulevaisuudessa sen toimintaa
vastasi yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa geologisten kohteiden alustavasta valinnasta
osallistui Euroopan Geopark -verkoston hakuprosessin valmisteleviin toimenpiteisiin

Projekti sai rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).