Pitkällä aikavälillä maakuntien teollisuutta palvelevan pk-sektorin kilpailukyky globaalissa kilpailussa paranee ja alueiden vetovoima lisääntyy. Lyhyellä aikavälillä kartoitetaan tällä hetkellä kaivannaisklusterissa mukana olevat ja mahdolliset potentiaaliset yritykset sekä relevantit sidosryhmät, aktivoidaan yrityksiä osallistumaan kumppanuuteen ja sitä kautta saadaan yrityksiä mukaan investointiprojekteihin.

Hankeaika: 1.7.2019 – 31.12.2021
Hankkeen kokonaiskustannus: 700 535 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 554 428 €
Hankkeen päätoteuttaja: Business Joensuu Oy
Osatoteuttaja: Kemin Digipolis Oy, yhteyshenkilö Teemu Saralampi, p. 040 197 7149