Hankkeen tavoitteita olivat myös oppilaitosten, tutkimus- ja teknologiakeskusten sekä yritysten verkostomaisen toimintamallin syventäminen, osaamiskumppanuuksien kehittäminen sekä osaamisen ja koulutuksen viennin edistäminen.

Projektin toimenpiteet oli jaettu työpaketteihin (WP):
WP1 : ”Yritysten toimintaedellytysten parantaminen”
WP2 : ”Kaivannaisalan palvelukokonaisuus”
WP3: ”Imago ja vaikuttaminen”
WP4: ”Osaamisen ja koulutuksen vienti”

Projektin kohderyhmänä olivat kaivosteollisuuteen, kiviainesalaan ja luonnonkiviteollisuuteen liittyvät louhinta- ja jalostustoiminnan yritykset sekä alaan liittyvät kone- ja laitevalmistussektorin yritykset ja kaivannaisteollisuutta tukevat palveluyritykset

Projektia päärahoitti Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (ESR).
Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2012-31.3.2014.