Ohjelmakauden tuli käsittää vuodet 2010–2013, mutta valtioneuvoston 15.12.2011 päätöksellä ohjelman kansallinen ohjelmamenettely ja ohjaus päättyivät 31.12.2011. Syynä oli valtiontalouden säästötoimenpiteet.
Joensuun seutu ja Keski-Karjala muodostivat oman KOKO-alueen
Joensuun seutu ja Keski-Karjala muodostivat oman KOKO-alueen vuosina 2010-2011. Ohjelmaa hallinnoi Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy.

Alueen KOKO perustui seuraavan neljän painopisteen matriisimalliin; toimialojen väliset rajapinnat, luovat alat, innovaatiotoiminta ja nuoret tulevaisuuden tekijöinä.

Konkreettiset ohjelmarahoituksella toteutettavat toimenpiteet täsmentyivät vuosittain laadittaviin toiminta- ja taloussuunnitelmiin.

KOKO:n vuoden 2011 toimenpiteitä ja hankkeita voidaan toteuttaa käytettävissä olevilla määrärahoilla valtioneuvoston päätöksellä vuoden 2012 loppuun saakka. Joensuun seudun ja Keski-Karjalan KOKO:n toteutus päättyy voimassa olevan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahoituspäätöksen mukaisesti 31.3.2012.

Ohjelmaehdotus 2010 – 2013 sekä vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat löydät alla olevista linkeistä. Ohjelmakauden 2010 – 2011 toiminnasta ja tuloksista laadittu loppuraportti löytyy myös samasta kohtaa.