Joensuun fotooniikkakeskus

Projektin tavoite

Projektin tarkoituksena on luoda Joensuuhun uusi fotoniikan toimintaympäristö (Photonics Center) sekä kiihdyttää merkittävästi uusien yritysten syntymistä Pohjois-Karjalaan. Fotoniikan toimintaympäristöä kehitetään yhdessä usean toimijan voimin ja projektin osatoteuttajat Itä-Suomen yliopisto sekä Karelia ammattikorkeakoulu ovat merkittävässä asemassa tavoitteiden saavuttamisessa.


Projektin toimenpiteet

Projekti jakautuu kolmeen työpakettiin:

TP 1 – Photonics Center

Työpaketti 1 on hankkeen ydin työpaketti, jonka kautta Photonics Centerin kehitystä viedään voimakkaasti eteenpäin yhdessä BJOE, UEF ja Karelian kanssa.

TP 2 – Fotoniikan instituutin hyödyntäminen yritysvetoisessa tutkimus- ja tuotekehitys toiminnassa 

Fotoniikan instituutti koostuu useamman laitoksen yhteistyöstä ja Photonics Centerin onnistumisen kannalta on tärkeää, että UEF:in fotoniikan instituuttiin liityvät toiminnot ja erityisesti yrityksille suunnatut palvelut sekä ratkaisut ovat mukana suunnittelussa.

TP 3 – Tarkkuusvalmistuksen hyödyntäminen yritysvetoisessa tutkimus- ja tuotekehitys toiminnassa

Työpaketin tavoitteena on selvittää yhdessä yritysten ja Business Joensuun kanssa miten Karelian tarkkuusvalmistusta voitaisiin parhaiten hyödyntää yritysten tuotekehitystoimintojen tukena, miten kehitystoimintaa voitaisiin laajentaa UEF:n kanssa ja mitkä olisivat Karelian mahdollisuudet toimia osana Photonics Center ekosysteemiä.

 

Tulokset

Projektin isona tavoitteena on luoda Photonics Center konsepti Joensuuhun lähellä Itä-Suomen yliopiston fotoniikan tutkimusta. Vuonna 2023 Joensuussa on

– Photonics Center vaihe 1 on toiminnassa ja sinne ovat sijoittuneet ensimmäiset yritykset sekä osia UEF:n toiminnasta
– Photonics Center palvelut ovat konseptoitu, kokeiltu ja pilotoitu yrityksillä
– Photonics Center vaiheen 2 rakennus on rakenteilla

Projektin budjetti

EAKR rahoitus 516 872€.

Projektin toteutusaika on 1.6.2020 – 31.12.2022.