Projektin tavoite

Projektin tavoitteena on rakentaa fotoniikan koulutuspolku toiselta asteelta aina tohtorikoulutukseen saakka Joensuuhun palvelemaan sekä suomalaisia että ulkomaalaisia yrityksiä. Muina tavoitteina ovat koulutusviennin tukeminen, teollisuuden kehityksen tukeminen, vierailut ja verkottaminen, tiedon jakaminen ja kerääminen sekä Photonics Finland -yhteistyön kehittäminen.

Projektin toimenpiteet

Projekti jakautuu neljään tavoitteesta johdettuun työpakettiin:

TP1: Yritykset fotoniikan koulutuksessa
Selvitetään erityisesti suomalaisten fotoniikka-alan yritysten lisä-/muuntokoulutustarpeet.
Työpaketista vastaa Business Joensuu yhdessä muiden osatoteuttajien kanssa.

TP2: Fotoniikan toisen asteen koulutuksen sisällön toteuttaminen
Työpaketista vastaa Riveria yhdessä muiden osatoteuttajien kanssa.

TP 3. Fotoniikan tuotekehitystä ja valmistusta tukevien opintojaksojen kehitys ja pilotointi
Työpaketista vastaa Karelia-ammattikorkeakoulu muiden osatoteuttajien kanssa.

TP4: Fotoniikan kansainvälinen yhteistyö fotoniikan koulutuksessa
Työpaketista vastaa UEF yhdessä muiden osatoteuttajien kanssa.

Tulokset

Projektin tuloksena Joensuuhun syntyy yritystarpeisiin perustuva osaaminen fotoniikan koulutukseen eri koulutusasteille. Koulutusorganisaatioilla on käytettävissään hyvät ja ajanmukaiset koulutusmateriaalit. Koulutusorganisaatioilla on valmiudet (materiaalit, esitteet, yms.) koulutusvientiin. Joensuu tunnetaan fotoniikan koulutuspaikkakuntana Suomessa.

Projektin budjetti

626 109€, josta EAKR osuus 457 420€.

Projektin toteutusaika on 1.5.2018 – 31.5.2020.