Osatavoitteet:

 • eri sidosryhmien yhteistyön tiivistäminen Pohjois-Karjalassa
 • aktivoituminen kansallisen elokuvakomissioverkoston käytännön työhön
 • av-alan kannustinjärjestelmän hyödyntäminen Pohjois-Karjalassa
 • av-tuotantoneuvonnan tehostaminen koko hakuprosessin ajan
 • palveluneuvonnan tehostaminen tuotannon eri vaiheissa

Toimenpiteet:

 • EFFC-työryhmän perustaminen tärkeimmistä sidosryhmistä (projektin rahoittajat + muut tarvittavat sidosryhmät) sekä
  EFFC-työryhmän organisointi, tehtävien ja roolien määrittely, työryhmän säännölliset kokoukset
 • yhteistyökäytänteiden ja roolien täsmentäminen kansallisen elokuvakomission kanssa
 • aktiivinen osallistuminen valittuihin kv-tapahtumiin yhdessä kansallisen elokuvakomission kanssa
 • alueen ”ulostulo” av-tuotantojen kohteena yhdessä P-K:n maakuntaliiton kanssa (sis. tuotantotuki audiovisuaalisiin tuotantoihin)
 • EFFC-sivuston (http://effc.fi/) päivittäminen
 • av-tuotantoneuvonta koko hakuprosessin ajan yhteistyössä maakuntaliiton kanssa
 • palveluneuvontaa tuotantoyhtiöille tuotannon eri vaiheissa (esituotanto, tuotanto ja jälkituotanto)