Tavoitteena oli myös edelleen kehittää ja demonstroida Joensuun seudulla kansallista, aluelähtöistä toimintamallia kansainvälisten investointien hankkimiseksi Suomeen.

Yleisesti hankkeella tavoiteltiin valmiustason nostamista ja pysyvän toiminnan luomista Joensuun seudulla ja myös koko maakunnassa kilpailtaessa ulkomaisista investoinneista sekä edistettäessä kansainvälistymistä ja seudun/maakunnan kansallista sekä kansainvälistä verkottumista.