Ohjelma toteutettiin vuosina 2008-2010 yhteistyössä Keski-Karjalan Kehittysyhtiö Oy KETI:n sekä Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus OY PIKES:in kanssa.

HYRRÄ – Hyvinvointialan yrittäjyyden kasvuohjelmaan kuuluivat:

  • Sosiaali- ja terveysalan palvelut
  • Arjessa selviytymisen palvelut (esim. kotona asuminen)
  • Vapaa-ajan palvelut
  • Työhyvinvointi
  • Hyvinvointimatkailu
  • Edellisiin liittyvä väline- ja varustetuotanto